Ustroński Chór Ewangelicki

Historia

Rok 1898 - to początki historii chóru. Ustrońscy entuzjaści: Andrzej Hławiczka, Jan Wantuła oraz proboszcz ks. Jerzy Janik założyli Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej. Zbierano się co dwa tygodnie. Spotkania dzieliły się na dwie części. Część pierwsza to rozmyślania, pogadanki, wykłady, zaś druga część to próba chóru kościelnego. Pierwszym dyrygentem chóru był Andrzej Hławiczka - nauczyciel, muzyk oraz wydawca zbiorów pieśni dla ewangelickich chórów kościelnych. W ciągu pierwszych 40 lat istnienia chóru dyrygenci zmieniali się dość często. Do wybuchu II wojny światowej chór miał kolejno dziesięciu dyrygentów. Byli nimi : Paweł Matula, Paweł Wałach, Jan Raszka, Stanisław Macura, Paweł Kurus, Jerzy Drózd, Jan Sikora, Józef Holeksa i Józef Białoń. Zmieniał się też często skład chóru oraz księża pracujący w parafii. Byli nimi kolejno: Jerzy Janik, Paweł Nikodem, Paweł Bocek.

Śpiew chóru urozmaicał nabożeństwa, święta kościelne i państwowe oraz różne uroczystości.

Po drugiej wojnie światowej chór mógł znowu rozpocząć regularne próby. Pracą organizacyjną i dyrygencką zajął się na prośbę ks. Pawła Nikodema - Józef Kozieł. Po nim dyrygowali: Andrzej Świder, Oldrzych Sikora, Jan Wojnar, Jan Noga, Jan Lasota, Józef Kotas, Józef Podżorski, Anna Ożana, Maria Cieślar i Anna Stanieczek, Krystyna Gibiec, Paweł Branc. Opiekę duszpasterską sprawowali kolejni księża: Tadeusz Adamik, Stanisław Dorda, dr Henryk Czembor, ks. Piotr Wowry.

Wielu chórzystów aktywnie uczestniczyło w próbach i koncertach chóru. Część z nich zasiliła chóry, które powstały na terenie parafii w Bładnicach, Ustroniu Polanie, Cisownicy oraz w Brennej-Górkach.

Chór uczestniczył w:

 • Ekumenicznych Koncertach Charytatywnych na rzecz budowy hospicjum w Bielsku-Białej dla chorych na nowotwory organizowanych przez Zarząd Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego
 • Spotkaniach Chrześcijan w Bratysławie (Polska, Czechy, Węgry, Niemcy, Austria i Słowacja) Bratysława 2008
 • Wyjazdach do miast partnerskich Ustronia w Polsce, Węgrzech, Czechach i Słowacji.
 • Ekumenicznych koncertach kolęd wraz z chórem katolickim AVE i Estradą Ludową Czantoria
 • Tygodniach Modlitw o Jedność Chrześcijan
 • Współpracował i wspólnie koncertował z chórem „Lutheran Chorus” z Trzyńca /Czechy/.
 • Światowych Dniach Modlitwy
 • Koncertach Pieśni, Poezji i Muzyki Pasyjnej
 • Corocznych Dożynkach Ustrońskich
 • Koncertach dla pacjentów Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A.
 • Międzynarodowych Koncertach Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej
 • Wiosennych i Jesiennych Zjazdach Chórów Diecezji Cieszyńskiej
 • Ekumenicznych nabożeństwach święta Straży Granicznej

Chór nagrał kasetę „Kto szuka Cię” oraz płytę CD „Za Tobą, Panie”

Dzisiaj

Obecnie dyrygentem chóru jest Szymon Staniszewski, a opiekę duszpasterską sprawuje ks. Dariusz Lerch. 

Pracą chórową kieruje Zarząd:
Karina Pinkas- prezes,
Edward Cieślar-wiceprezes,
Elżbieta Lerch - skarbnik,
Beata Tomaszko - sekretarz,
Beata Parot- kronikarz
Irma Kaleta i Wiesław Szarzec - członkowie zarządu.

Chór liczy 30 chórzystów.

Swoimi pieśniami chór służy nie tylko podczas świątecznych nabożeństw i uroczystości we własnej parafii ale daje koncerty w różnych ośrodkach naszego kraju. Swoim śpiewem uświetnia miejskie uroczystości w Ustroniu ale wyjeżdża również za granicę.

W swoim repertuarze chór śpiewa głównie pieśni religijne. Większość stanowią utwory kompozytorów polskich. Do tego dochodzi klasyczny, międzynarodowy repertuar chórowy a także pieśni współczesne i ludowe.

W 2022 r. chór został "Obleczony w dziedzictwo" czyli udało się zrealizować projekt o takiej właśnie nazwie z programu Etno Polska - Narodowego Centrum Kultury. Dzięki czemu każdy chórzysta może występować w tradycyjnym stroju cieszyńskim.

Posłuchaj nagrania Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego - kliknij

Próby chóru

PONIEDZIAŁEK godz. 17.30

Sprawdź również