Związek małżeński

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mt 19,5-6

Pierwszym krokiem jest uzgodnienie terminu ślubu z duchownym w kancelarii parafialnej.

Następnie należy osobiście stawić do USC w celu pobrania stosownych dokumentów stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egz.). Zaświadczenie wydawane jest na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia, a jego ważność upływa po 3 miesiącach. Wobec czego należy je pobrać w USC nie wcześniej niż na 3 miesiące przed ślubem.

Pozyskane w USC dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej.

Dokumenty kościelne, które należy złożyć w kancelarii parafialnej to odpis aktu Chrztu Św. (niezależnie od wyznania).

Dla narzeczonych organizowane są kursy przedmałżeńskie, których terminy znajdują się na plakatach oraz na stronie internetowej parafii (zapisy na kurs przedmałżeński w kancelarii parafialnej).

Zawarcie małżeństwa poprzedzone jest rozmową przedślubną z duchownym, której celem jest pogłębienie znajomości biblijnej nauki o świętości i trwałości małżeństwa i rodziny oraz ustalenie kwestii organizacyjnych.

Małżeństwo zostaje zawarte w obecności dwóch świadków, którzy przed zawarciem ślubu podają swoje podstawowe dane.

Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych .

Małżeństwo mieszane

Ewangelicy podejmujący decyzję życia w małżeństwie zróżnicowanym co do wyznania zobowiązani są nie tylko do zachowania wierności Bogu i Kościołowi w osobistym życiu, ale też przy wszelkim poszanowaniu współmałżonka, do nadania domowi ewangelickiego charakteru, a zwłaszcza do wychowania dzieci w Kościele Ewangelicko–Augsburskim.

Małżeństwo osób rozwiedzionych

Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP stoi na biblijnym stanowisku nierozerwalności małżeństwa. Tam jednak, gdzie małżeństwo uległo rozpadowi i zostało rozwiedzione wyrokiem Sądu, przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy jako wynik ludzkiego grzechu i zatwardziałości serc. Kościół nie przeprowadza postępowania rozwodowego. Osoba rozwiedziona, pragnąca wstąpić w nowy związek małżeński, zobowiązana jest uzyskać zgodę Biskupa Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, który zajmie stanowisko po zaopiniowaniu wniosku Proboszcza.