Jak zgłosić chrzest?

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Mt 28,19

Chrzest Święty powinien być zgłoszony w kancelarii parafialnej przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym jego terminem.

Rodzice chrzestni powinni być członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dopuszczalne jest, aby jedno z rodziców chrzestnych było innego wyznania chrześcijańskiego. Chrzestni pochodzący spoza parafii ochrzczonego przedstawiają zaświadczenie o prawie do bycia chrzestnym, które wystawia proboszcz macierzystej parafii chrzestnego. 

Jeśli rodzic nie jest ewangelikiem  musi przedstawić podobne zaświadczenie ze swojej parafii.

Przed aktem Chrztu Świętego duchowny parafii przeprowadza rozmowę z rodzicami i rodzicami chrzestnymi na temat istoty Chrztu Św., wiary, zobowiązań i obowiązków rodziców i rodziców chrzestnych. 

Na to spotkanie rodzice zobowiązani są przynieść akt urodzenia dziecka  wydany przez USC.