Składka kościelna

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Łk 6,38

W myśl przepisów prawa kościelnego każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% dochodu. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. 

Poprzez opłacenie lub zwolnienie ze składki za ubiegły rok nabywa się czynne prawo wyborcze. 

Z wpłacanych przez parafian składek kościelnych finansowana jest działalność statutowa parafii, utrzymanie budynków parafialnych, wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników parafii, odprowadzana jest składka diecezjalna oraz ogólnokościelna. Dlatego tak ważnym dla naszej parafii jest regularne opłacanie składek kościelnych.

Można to uczynić osobiście w kancelarii parafialnej lub przelewem na konto bankowe parafii.

Konto bankowe

60 1050 1096 1000 0001 0563 9926.

W tytule przelewu prosimy wpisać “składka parafialna” oraz podać dane osób za które płacona jest składka.


Darowizna za pomocą dotpay - kliknij