Pogrzeb

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,16

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej wraz z kartą zgonu, gdzie ustala sie termin oraz wszystkie kwestie dotyczące pogrzebu.

Ustala się także termin rozmowy księdza z najbliższą rodziną, warto na to spotkanie napisać kilka słów na temat zmarłej osoby (najważniejsze wyrywki z życiorysu, kogo zmarły pozostawił).