Informacje ogólne

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu jest jedną z największych parafii luterańskich w Polsce. Liczy około 3600 wiernych skupiających się w Ustroniu, Polanie, Dobce oraz Lipowcu.

Parafia prowadzi szeroką działalność duszpasterską wśród osób z różnych grup wiekowych - regularnie odbywają się godziny biblijne, spotkania emerytów, spotkania z Biblią, spotkania młodzieżowe, spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Działają 2 chóry, 2 chórki dziecięce i zespół wokalno-instrumentalny, Stowarzyszenie Kobiet Ewangelickich, Koło Diakonijne „Samarytanin”. Parafia prowadzi Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej w ramach którego prowadzone są zajęcia z gimnastyki ogólnousprawniającej, rękodzieło artystyczne, warsztaty plastyczne dla dzieci.

Przy parafii działa Stowarzyszenie „Maria-Marta” prowadzące szeroko rozumianą pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym. Parafia wydaje czasopismo o nazwie „Głos Parafialny”.

Sprawdź również

Proboszczowie

Czytaj więcej

Kamień na Równicy

Czytaj więcej

Duchowni

Czytaj więcej