Ewangelickie Stowarzyszenie Maria Marta

Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu zrzesza osoby niepełnosprawne, ich rodziny, przyjaciół.

Cele stowarzysznia

Celami działalności Stowarzyszenia jest:

 • udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym;
 • rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej
 • okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom wieloletnim, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci
 • umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami patologii społecznej
 • krzewienie gospodarności i etosu pracy;
 • inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie się do takich akcji
 • wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi
 • samopomoc koleżeńska.

Stowarzyszenie współpracuje z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Ustroniu, która jest otwarta na różne inicjatywy skierowanym do osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, oraz do innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Gdzie?

43-450 Ustroń, Pl. Kotschego 3

Dla kogo?

Zajęcia ESMM kierowane są dla dorosłych: osób niepełnosprawnych, samotnych, starszych, emerytów chcących aktywnie spędzać czas.

Rodzaje zajęć:

 • Terapia zajęciowa
 • Nauka obsługi komputera
 • Poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 • Zajęcia w pracowni stolarskiej
 • Zajęcia kulinarne
 • Fizjoterapia
 • Muzykoterapia
 • Prelekcje, spotkania, wycieczki

Dodatkowe informacje

www.maria-marta.luteranie.pl