Stowarzyszenie Diakonijne "Samarytanin"

Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Prężnie działającą grupą w ustrońskiej parafii są panie należące do Koła Diakonijnego Samarytanin.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się 26 października 1993r. w Ustroniu- Polanie, zaś osobą która zainicjowała powołanie tej grupy była mgr teol. Karina Wowry, opiekunka koła do chwili obecnej. Początkowo panie pracowały w filiale w Polanie, a grupa liczyła około 15 osób.

Podczas spotkań panie przygotowywały upominki dla dzieci, osób starszych, gości, a także na róznego rodzaju spotkania parafialne. Duchowe wsparcie zapewniali i nadal zapewniają księża, który rozpoczynają spotkania modlitwą i rozważaniem Słowa Bozego. Co jakis czas odbywały się prelekcje tematyczne między innymi z panią Wandą Falk obecnie dyrektorem Diakonii w Polsce, na temat roli Diakonii w życiu. Siostra Helena z Dzięgielowa mówiła o Bożym powołaniu, temat pracy diakonijnej w w Szwecji przedstawiła pani Karina Wowry zaś pani Józefa Kubica, pedagog ze SP nr1, omawiała zagadnienia związane z problemami alkoholowymi. Panie brały udział w wystawach prac na terenie parafii i miasta, pomagały przy sprzątaniu kaplicy, organizowaniu pikników parafialnych.

W roku 2006 po wyborze ks. Piotra Wowry na stanowisko proboszcza parafii w Ustroniu, Diakonijne Koło Samarytanin zostało poszerzone o panie z Ustronia. Spotkania odbywają się systematycznie raz w tygodniu, a z roku na rok aktywność Samarytanek się potęguje. Coraz więcej pań z Parafii chce służyć pomocą, a zakres wykonywanych prac jest bardzo szeroki. W dalszym ciągu przygotowuje się upominki na okolicznościowe spotkania w parafii dla osób starszych, niepełnosprawnych, emerytów, dzieci.

Samarytanki pomagają w organizowaniu spotkań, koncertów, konferencji księży. Jesienią przygotowują przetwory owocowe, potrzebna do pieczenia kołaczy na Pamiątkę Poświęcenia Kościoła oraz Dziękczynne Święto Żniw. Dla parafii zakupiły już: zastawę stołową, obrusy, szafę, oparcia i siedziska krzeseł w sali dolnej, gabloty na zdjęcia, prezenty dla osób starszych, dzieci i wolontariuszy oraz co roku fundują zakup chlebów na Dziękczynne Święto Żniw.

Samarytanki uczestniczą również w spotkaniach osób niepełnosprawnych w roli wolontariuszek. Ponadto wykonują prace przy sprzątaniu kościoła, organizacji pikniku parafialnego, półkolonii dla dzieci oraz włączają się w wiele innych aktywności których nie sposób wymienić. Od 2011 r. opiekunem stowarzyszenia jest ks. Dariusz Lerch.

Zapraszamy serdecznie do dołączenia w szeregi naszej grupy. Pamiętajmy ,że każdy kto chce uwolnić i upowszechnić swoje szlachetne cechy, te które ukryte są w zakamarkach jego duszy, może to uczynić nie tylko indywidualnie ale należąc do grupy, która bezinteresownie niesie pomoc i wsparcie.

Sprawdź również