Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej

ECAL jest ogólną nazwą aktywności diakonijnych parafii oraz miejscem, które służy różnym inicjatywom skierowanym do osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, oraz wszystkich będących w trudnej sytuacji życiowej.