Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej

ECAL jest miejscem, które służy różnym inicjatywom skierowanym do osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, oraz do innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Zajęcia Aktywizacyjne Ewangelickiego Centrum Aktywności Lokalnej w Ustroniu

  • rękodzieło
  • spotkania emerytów
  • gimnastyka
  • warsztaty plastyczne dla dzieci
  • spotkania osób niepełnosprawnych ESMM

Bliższe informacje w kancelarii parafialnej.