Młodzież

Młodzież jest nie tylko przyszłością, ale przede wszystkim teraźniejszością Kościoła, dlatego nasza parafia umożliwia młodzieży zaangażowanie się w życie parafialne oraz wzajemną integrację.

Każdego miesiąca organizowane są nabożeństwa młodzieżowe oraz nabożeństwa rodzinne w naszych filiałach. Cotygodniowe piątkowe spotkania młodzieży w Ustroniu są wypełnione wspólnym śpiewem, modlitwą i ciekawymi tematami często proponowanymi przez samych uczestników. W ramach spotkań odbywają się wycieczki, wieczory gier, seanse filmowe. Za służbę wśród młodzieży odpowiedzialni są: ks. Dariusz Lerch, Łukasz Heczko, Dorota Twardzik oraz Kamil Podżorski.

Spotkania Młodzieży odbywają się w każdy piątek o godz. 17:31.

Sprawdź również