Wspomnienie

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. J 14,27

Tradycją luterańską, jest wspomnienie swoich bliskich, których Pan wezwał przed Swoje oblicze.

"Wspomnienie" zazwyczaj ogłaszane jest w rok i 6 tygodni po pogrzebie, zaś każde kolejne według uznania rodziny. Prosimy o zgłaszanie "wspomnienia" w kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym nabożeństwo.