Jak wstąpić do kościoła?

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Mt 7,13-14

Osoby nieochrzczone

Osoby, które chcą wstąpić do naszego Kościoła, a nie były ochrzczone, są przyjmowane do Kościoła poprzez Chrzest Święty. Akt ten poprzedzony jest przez okres przygotowawczy.

Osoby ochrzczone w innych kościołach

Osoby, które zostały ochrzczone w innych Kościołach chrześcijańskich, są przyjmowane po okresie przygotowawczym przez uroczyste wstąpienie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czyli akt konwersji (z kwestii formalnych należy dostarczyć do parafii odpis aktu Chrztu Św. z macierzystej parafii). 

Świadkami konwersji są dwie osoby, które po dokonanym obrzędzie wraz ze wstępującym do Kościoła oraz księdzem podpisują odpowiedni protokół. 

Podczas konwersji osoba pragnąca wstąpić do Kościoła wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, a także przysięga wierność aż do śmierci Chrystusowi oraz nauczaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, składa obietnicę uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabożeństwach i przystępowanie do Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, a także dbanie o dobro wspólnoty.