Cmentarz parafialny

Regulamin cmentarzu

  1. Cmentarz jest miejscem spoczynku naszych zmarłych, a więc miejscem zasługującym na szczególny szacunek i cześć. Osoby przebywające na cmentarzu winny poprzez odpowiednie zachowanie uszanować powagę i świętość tego miejsca.
  2. Osoby posiadające groby swoich bliskich na cmentarzu winny dbać stale o właściwy wygląd grobów, a także porządek na grobach i wokół nich.
  3. Należy dbać o czystość i porządek na cmentarzu zaś śmieci należy składać tylko do pojemników.
  4. Zabrania się niszczenia drzew, krzewów, wyposażenia grobów, urządzeń cmentarnych itp.
  5. Zabrania się wprowadzania na cmentarz zwierząt domowych, a także wjazdu na cmentarz wszelkimi pojazdami.
  6. Opłaty przy pochowaniu zmarłych pobiera się na okres 20 lat. Po upływie tego okresu należy wykupić prolongatę grobu. W przypadku braku takiej prolongaty grób przechodzi do dyspozycji Parafii wraz z materiałami nagrobnymi (pomnikiem, obramowaniem itp.)
  7. Na wszelkie prace związane z obramowaniem grobów, ustawieniem nagrobków a także sadzeniem drzew i krzewów należy przed ich rozpoczęciem uzyskać zgodę i zezwolenie Parafii. Bez opłacenia zezwolenia w wysokości 5% planowanych  robót nie wolno rozpocząć żadnych prac kamieniarskich na cmentarzu.
  8. Wszelkie opłaty cmentarne pobierane są wyłącznie w kancelarii parafialnej.
  9. Wszelkie odstępowanie miejsca na cmentarzu osobom trzecim jest niedozwolone. Prawa do grobu, z których ktoś zrezygnuje lub których nie opłaciła rodzina zmarłego, przechodzą na rzecz Parafii.
  10. Wykonawcy robót na cmentarzu zobowiązani są do uporządkowania terenu i wywozu poza teren cmentarza pozostałego gruzu, starych obramowań, nagrobków itp. Firma która nie wywiąże się z tego obowiązku, nie będzie miała wstępu na nasz cmentarz.

Sprawdź również

Proboszczowie

Czytaj więcej

Kamień na Równicy

Czytaj więcej

Duchowni

Czytaj więcej