Spotkania z Biblią

„Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim.” Ps 119,105

W każdą środę o godz. 18:30 w sali parafialnej odbywają się spotkania z Biblią. Jest to czas w którym uwielbiamy Boga pieśnią, modlitwą a przede wszystkim rozważamy Jego Słowo, które nas wzmacnia i prowadzi każdego dnia. Spotkania prowadzą duchowni, ewangeliści, bibliści oraz wszyscy Ci, których Bóg powołuje do głoszenia Ewangelii.

Sprawdź również