Chór dziecięcy "Eden" - Polana-Dobka

Chór dziecięcy w Ustroniu – Polanie powstał w październiku 1993r. z inicjatywy ówczesnego duszpasterza filiału ks. Piotra Wowrego. Pierwszym dyrygentem zespołu był Józef Podżorski, który prowadził również chór kościelny w Polanie.

W latach 1995 – 2020 kierowanie zespołem objęła Barbara Kuszel z Wisły. W latach 2021 - 2023 chórek, który otrzymał nazwę Eden, prowadziła pastorowa Ilona Matuszek.

Obecnie Chórkiem Eden dyryguje pan Szymon Staniszewski (dyrygent, wokalista) zaś za akompaniament odpowiedzialna jest pastorowa Elżbieta Lerch. Dzieci służą swoim śpiewem podczas nabożeństw. Na repertuar składają się pieśni o tematyce ewangelizacyjnej, pochwalnej, dziękczynnej.

Próby chóru

Wtorek godz. 17.00 w budynku parafialnym w Ustroniu-Polanie

Sprawdź również