Chór dziecięcy "Eden" - Polana-Dobka

Chór dziecięcy w Ustroniu – Polanie powstał w październiku 1993r. z inicjatywy ówczesnego duszpasterza filiału ks. Piotra Wowrego. Pierwszym dyrygentem zespołu był Józef Podżorski, który prowadził również chór kościelny w Polanie.

W latach 1995 – 2020 kierowanie zespołem objęła Barbara Kuszel z Wisły. Od 2021 r. chórek, który otrzymał nazwę: Eden prowadzi pastorowa Ilona Matuszek. Dzieci służą swoim śpiewem podczas nabożeństw. Na repertuar składają się pieśni o tematyce ewangelizacyjnej, pochwalne, dziękczynne, zaczerpnięte ze śpiewników dziecięcych i młodzieżowych.

Opiekun chóru

ks. Michał Matuszek

Próby chóru

Sobota godz. 9.00

Sprawdź również