CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

XXXV Dni Jakubowe

W czwartek 19. lipca rozpoczęły się XXXV Dni Jakubowe, które wpisują się w XIV Festiwal Ekumeniczny w Ustroniu.

Dni Jakubowe poprzedzają uroczystość pamiątki poświęcenia Kościoła ap.Jakuba Starszego  W tym roku obchodzimy 180. rocznicę poświęcenia kościoła  i 235 lat istnienia parafii Ewangelickiej w Ustroniu.

W czasie czwartkowego wieczoru, licznie zgromadzeni słuchacze mogli wysłuchac koncertu Wyższobramskiego Chóru Kameralnego,  działajacy przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Tworzy go siedemnaście utalentowanych osób, a inicjatorem i dyrygentem zespołu jest Piotr Sikora.

Repertuar chóru, obejmujący ponad 230 utworów, to przede wszystkim pieśni sakralne a cappella polskich i zagranicznych twórców, jak również utwory ludowe, patriotyczne oraz muzyka popularna.

Chór służy swymi pieśniami przede wszystkim w cieszyńskim kościele Jezusowym, występuje także podczas różnych uroczystości na terenie całej Polski. W swojej krótkiej historii koncertował również w Czechach, Holandii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

Do największych osiągnięć zespołu należy zdobycie wyróżnienia I-stopnia na II Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych „Dnia 1 września roku pamiętnego…” w Oświęcimiu, w maju 2010 r. oraz I miejsca w XV Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” Kęty 2012.

Chór Kameralny nagrał  w 2012 r. i 2013 dwie płyty CD. Jesienią 2016 roku chór wspólnie z organistami: Jakubem Garbaczem, Pawłem Seligmanem i Wojciechem Wantulokiem zrealizował nagrania do albumu CD „Dźwięki Reformacji”, z myślą o obchodach  jubileuszu 500 lat Reformacji w 2017 roku.

     W imieniu ustrońskiej Parafii i wszystkich słuchaczy koncertu dziękujemy, że w tak wspaniały sposób wykorzystujecie talenty otrzymane od Boga. Niech wam Bóg nadal Błogosławi.

.............

W piątek 20. lipca gościeliśmy w kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik”  pod dyr. Cezarego Drzewieckiego. 

Zespół został założony przy Klubie Zakładowym Związków Zawodowych Huty Trzynieckiej w 1954 roku przez wybitnego dyrygenta i muzyka Karola Wronkę. Już w pierwszych latach swej działalności zyskał miano jednego z najlepszych polskich chórów na Zaolziu, a chór żeński „Hutnika” zdobywając złoty medal w Pradze (1962) był przez wiele lat czołowym zespołem w Republice Czeskiej. Nie dziwi fakt, że Karola Wronkę często nazywano „zaolziańskim Stuligroszem”. Do jego osiągnięć najowocniej nawiązał Cezary Drzewiecki, dyrygent i kierownik artystyczny w latach 1985-1998, główny architekt spektakularnych sukcesów zagranicznych Zespołu w dekadzie lat 90.

W kolejnych latach współtwórczynią nowego wizerunku „Hutnika” była pani dyrygent i kierownik artystyczny Ewa Wigezzi, a po niej funkcje te przejęła pani Aleksandra Zeman. Jesienią 2006 roku rozpoczął ponownie pracę z „Hutnikiem” Cezary Drzewiecki, którego od roku 2015 do 2017 zastępowała pani Anna Ostrowska.

W ostatnich latach działalności artystycznej  CHÓR miał okazję uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach muzycznych. W ciągu 60 lat istnienia „Hutnik” zdobył szereg prestiżowych nagród i wyróżnień m. in. na festiwalach w Koszalinie, Rzeszowie, Międzyzdrojach (laureat „Złotej Liry”), Pradze, Brnie, Bratysławie. Był prezentowany na antenach wielu stacji radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą (m. in. w Polsce, Bośni i Hercegowinie, Austrii). Nagrał trzy płyty: „Znasz-li ten kraj”, „Tu jest mój dom” oraz „Słyszę z nieba muzykę”.

Od roku 1990 chór współpracuje z Trzyniecką Orkiestrą Kameralną.

Recenzenci niejednokrotnie określali występy chóru mianem wydarzenia muzycznego. Do historii przejdą koncerty w wypełnionych salach koncertowych i świątyniach Warszawy, Wiednia, Pragi, Berlina, Rzymu, Londynu.

W czasie koncerty w ustrońskim kościele Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” prócz pieśni religijnych zaprezentował utwory patriotyczne nawiązujące do tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

.........

 

W sobotę 21. lipca na placu przed kościełem ap. Jakuba Starszego w Ustroniu wystąpiła Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyr. Adama Pasternego. Ponadto gościnne z orkietrą zagrał Konrad Sajdak (trębacz "Zespołu Śląsk").

Po koncercie tradycyjnie z wieży kościelnej usłyszeliśmy ewangelcikie pieśni w wykoinaniui Jakuba Gazdy (trąbka).

Facebook