CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

XXXIV Dni Jakubowe

         W dniach 20-23 lipca odbyły się w ustrońskim kościele XXXIV Dni Jakubowe.

        W czwartek wysłuchaliśmy koncertu organowego wybitnewgo muzyka Bartosza Patryka Rzymana z Wrocławia.

Bartosz Patryk Rzyman ukończył Akademię Muz. we Wrocławiu, z tytułem mgr sztuki, w 2007 roku, w klasie organów dr hab. Piotra Rojka. Brał udział także w Mistrzowskich kursach interpretacji muzyki organowej w Niemczech i w Polsce, prowadzonych przez wybitnych profesorów, m.in. Prof. Gerharda Weinbergera, Prof. Krummachera, prof. Vogla, a w Polsce czerpał także ze wskazówek interpretacyjnych prof. Andrzeja Chorosińskiego, prof.Marietty Kruzel-Sosnowskiej.

Bartosz Patryk Rzyman regularnie koncertuje w kraju i za granicą, m.in. występował w Niemczech, Belgii, Czechach, Słowacji. Mimo młodego wieku wystąpił już z około 300 koncertami, w tym na około 50 Międzynarodowych Festiwalach Muzyki Organowej, m.in. recitale we wszystkich Warszawskich Katedrach, na Europejskim Festiwalu Muzyki Organowej w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Kluczborku, w Jędrzejowie, Kazimierzu Dolnym, gdzie dał recital na najstarszych organach w Polsce, z 1620r, Janowcu, Łodzi, Wrocławiu, Oleśnicy, Chojnicach, Bydgoszczy, Paradyżu, Lublinie, Sandomierzu, Zakopanem, Krakowie, Nowym Tomyślu, Pile, Koszalinie  i wielu innych.

Artysta specjalizuje się w wykonawstwie muzyki XX i XXI wieku, wielu współczesnych kompozytorów dedykuje mu swoje utwory. Bartosz Patryk Rzyman dokonał licznych prawykonań , w tym wielu dzieł wybitnego polskiego kompozytora Mariana Sawy.

W swoim dorobku posiada nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe wysoko cenione przez krytyków muzycznych.

Przed rokiem 30 X  wystąpił z uroczystym koncertem w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Szczecinie otwierającym Jubileusz 500 - lecia Reformacji. 

        W piątkowe popołudnie wystąpił Chór Mieszany "Lutnia" z Chorzowa. 

Chorzowska LUTNIA " założona została w maju 1908 roku , co daje chórowi  pozycję jednego z najstarszych na terenie województwa śląskiego. Pierwszym Dyrygentem był Józef Budzyński. Chór liczył wówczas 170 członków.

Dłuższą przerwę w trwającej do dziś aktywności, wymusiły na chórze jedynie dwie wojny światowe. Po nich „Lutnia” natychmiast wracała do działania. O poziomie artystycznym chóru świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Na przestrzeni dziesiątek lat swej działalności chór Lutnia przyczynił się do rozwoju polskiej chóralistyki .

Od lutego 2009 roku chórem dyryguje absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach mgr Łukasz Szmigiel. To właśnie pod jego przewodnictwem chór zdobywa nagrody na różnorodnych festiwalach – do najświeższych zaliczyć można: VI Festiwal Pieśni Eucharystycznej ‘O Salutaris Hostia’ w Katowicach-Piotrowicach, gdzie „Lutnia” wyśpiewała Złote Pasmo i I miejsce w kategorii chórów mieszanych, czy też I Ogólnopolski Festiwal Chóralny ‘Cantus’ im. Józefa Świdra – tutaj również Złote Pasmo i I miejsce w kategorii Chórów Mieszanych otrzymał najstarszy chorzowski chór

Dyrygent p. Łukasz Szmigiel swoje umiejętności rozwijał m.in. podczas pobytu na Węgrzech (2010) .

Doświadczenie muzyczne pogłębiał także w wielu chórach i zespołach muzycznych współpracując, m.in. z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyr. Prof. Czesława Freunda, Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny, Zespołem wokalnym "Contento Core", Filharmonią Zabrzańską, Kameralną Orkiestrą Zagłębia Dąbrowskiego "Querkus" oraz licznymi zespołami kameralnymi.

Obecnie jest nauczycielem przedmiotów teoretycznych w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia w  Rudzie Śląskiej. 

         W sobotę odbył się ostatni z koncertów: "Między niebem a ziemią". Wystąpili: Magdalena Hudzieczek-Cieślar (sopran), Małgorzata Raszyk-Kopczyńska - Organy oraz Mikołaj Zgółka (skrzypce). Po koncercie tradycyjnie Jakub Gazda wygrywał melodie na trąbce z wieży kościoła.

Magdalena Hudzieczek-Cieślar:

Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach, Wydział Wokalno-Aktorski, klasa śpiewu solowego; Podyplomowe Studium Pedagogiczne w Akademii Muzycznej w Łodzi; Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Emisji Głosu na Uniwersytecie MCS w Lublinie; Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła liczne kursy i warsztaty muzyczne w Polsce, Niemczech, Austrii, Grecji. Pracowała pod kierunkiem m.in. Helmuta Rillinga, Klesie Kelly, Teresy Żylis-Gary, Nelly Miricioiu. Działalność koncertową rozpoczęła już w czasie studiów, śpiewała m. in. podczas światowego „Sound of Music” w St. FlorianwAustrii; wNiemczechz Orkiestrą Kameralną „Europäische Sinfonietta”; w Polsce z Ewą Jaślar, ówczesną harfistką Opery Praskiej. W XVI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Pietro Argento (Włochy) zdobyła III nagrodę. Rejestrowała występy dla potrzeb Polskiego Radia i TVP. Dokonała gościnnych nagrań. Koncertowała z Orkiestrą Kameralną „Europäische Sinfonietta” (Niemcy); OrkiestrąFilharmonii Zabrzańskiej,Filharmonii Świętokrzyskiej,Filharmonii Kaliskiej; Piotrkowską Orkiestrą Kameralną, Cieszyńską Orkiestrą Salonową, Orkiestrą Kameralną „PolishCamerata”, z Królewskim Męskim Chórem „Orpheus” (Holandia). Śpiewała m.in. w pierwszym powojennym wykonaniu Pasji wg św. Jana J.S Bacha w Łodzi; Festiwalu im. SzalomaAsza wKutnie; Międzynarodowym Festiwalu „Vivail Canto” w Cieszynie; Festiwalu Dialogu Czterech Kulturw Łodzi. Koncertowała jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Holandii, Austrii, Czechach,Francji,Rosjii we Włoszech. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi artystami. Wykonuje repertuar oratoryjno-kantatowy, pieśniarski i operowy. Wyróżniona za działalność artystyczną m. in. „Honorowym Dyplomem Uznania za Zasługi dla Miasta Ustronia”; „Sukces Roku” – tytuł gazety „Nowego Życia Pabianic” przyznany w ramach podsumowania wyróżniających się w 2013 roku osób bądź instytucji; tytułem „Nieprzeciętny Pabianiczanin 2002 Roku” w kategorii „Twórca Kultury”; Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury; od Ministra Kultury odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Inicjatorka i organizatorka imprez muzycznych m.in.: Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka Świata” w Pabianicach. Powoływana do jury w przeglądach i konkursach wokalnych, recytatorskich. Specjalista z zakresu emisji głosu w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Nauczyciel akademicki. Dyrygentka chóralna. Dziennikarka. Animatorka kultury i propagatorka sztuki muzycznej.

Małgorzata Raszyk-Kopczyńska:

Ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu, w klasie organów prof. Elżbiety Karolak, którą ukończyła z wyróżnieniem w 1998 r. W 2000 roku otrzymała stypendium i edukację kontynuowała w Hamburgu, w klasie prof. Wolfganga Zerera.  Od ponad 25 lat jest organistką i animatorem życia muzycznego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, gdzie również od wielu lat prowadzi chór parafialny. Od 2005 r. jest jednym z organizatorów koncertów w ramach cyklicznego festiwalu „Wiosna Muzyczna u Luteranów” w poświęconym w 2004 roku nowym kościele parafialnym Łaski Bożej. Jako solistka i kameralistka koncertuje w kraju i za granicą m.in. w Niemczech i Holandii.

Mikołaj Zgółka:
Studiował na uczelniach w Polsce, Szwajcarii i w Niemczech. Jako solista i kameralista zdobywał nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych. Jest skrzypkiem skoncentrowanym na wykonawstwie historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki skrzypcowej przełomu XVII i XVIII wieku, muzyki kameralnej drugiej połowy wieku. XVIII, oraz wczesnoromantycznej. Koncertował w niemal wszystkich krajach europejskich, współpracował jako koncertmistrz bądź kameralista z wieloma zespołami muzyki dawnej w Polsce i za granicą: Collegium Musicum Stuttgart, Berlin Baroque, Allegria Musicale (Szwajcaria), Collegium Marianum (Praga), Fundacja „Akademia Muzyki Dawnej” (Szczecin). Jest prymariuszem i współzałożycielem kwartetu Musicarius. Jest również koncertmistrzem i współzałożycielemem polsko-niemieckiego zespołu NeuePohlnische Capelle, którego działalność koncentruje się na odtwarzaniu kultury i muzyki dworu saskiego w Dreźnie i Warszawie. Aktywność ta zaowocowała przywróceniem do życia muzycznego wielu interesujących i zapomnianych utworów, jak również działalnością naukową i publicystyczną dotyczącą Pohlnische Capelle. Został współtwórcą kilkudziesięciu nagrań fonograficznych stworzonych dla Polskiego Radia, Wydawnictwa Dux, Recart i Deutsche Grammophon. W roku 2012 został uhonorowany nagrodą Flis 2012 poznańskiego środowiska muzycznego, zaś w roku 2013 okolicznościową nagrodą Ministra Kultury dla kwartetu Musicarius. Płyta z utworami G.G. Gorczyckiego, nagrana wraz z Wrocław Baroque Ensemble została uhonorowana Muzyczną Nagrodą Miasta Wrocławia w roku 2014. Jest doktorem sztuki i prowadzi klasę skrzypiec barokowych na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Bywa zapraszany na konferencje naukowe, posiada w swym dorobku publikacje naukowe. Nauczał również na kursach mistrzowskich w Lidzbarku Warmińskim, Jarosławiu i Magdeburgu. Na co dzień koncertuje na instrumencie autorstwa AegidiusaKloza 1793, Giovanni Paolo Magginiego 1629 (kopia Krzysztof Krupa) oraz Anonim niemiecki 1850.

        W niedzielę odbyła się 179. Pamiątka Poświęcenia kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu. W czasie nabożeństw w kościele i na placu kościelnym gromadzących niespałena 1200. wiernych, kazania wygłosili ks. bp Jan Cieślar z Pabianic oraz ks. dr Piotr Szarek ze Starego Bielska.

Facebook