CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Warsztaty muzyczne zespołu Soli Deo Gloria

30 grudnia 2017 r. odbyły się całodniowe warsztaty muzyczne dla członków zespołu Soli Deo Gloria. Warsztaty dla wokalistów i instrumewntalistów były prowadzone przez CSM - Chrześcijańską Służbę Muzyczną w osobach Adama Koseckiego i Tomasza Glajcara.

Facebook