*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

   

 

 

                 Pokoje gościnne

       

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Ustroński Chór Ewangelicki

 

Materiały dla Chóru

 

 

Historia Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego

Rok 1898 - to początki historii chóru. Ustrońscy entuzjaści: Andrzej Hławiczka, Jan Wantuła oraz proboszcz ks. Jerzy Janik założyli Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej. Zbierano się co dwa tygodnie. Spotkania dzieliły się na dwie części. Część pierwsza to rozmyślania, pogadanki, wykłady, zaś druga część to próba chóru kościelnego. Pierwszym dyrygentem chóru był Andrzej Hławiczka - nauczyciel, muzyk oraz wydawca zbiorów pieśni dla ewangelickich chórów kościelnych. W ciągu pierwszych 40 lat istnienia chóru dyrygenci zmieniali się dość często. Do wybuchu II wojny światowej chór miał kolejno dziesięciu dyrygentów. Byli nimi : Paweł Matula, Paweł Wałach, Jan Raszka, Stanisław Macura, Paweł Kurus, Jerzy Drózd, Jan Sikora, Józef Holeksa i Józef Białoń. Zmieniał się też często skład chóru oraz księża pracujący w parafii. Byli nimi kolejno: Jerzy Janik, Paweł Nikodem, Paweł Bocek.

Śpiew chóru urozmaicał nabożeństwa, święta kościelne i państwowe oraz różne uroczystości.

Po drugiej wojnie światowej chór mógł znowu rozpocząć regularne próby. Pracą organizacyjną i dyrygencką zajął się na prośbę ks. Pawła Nikodema - Józef Kozieł. Po nim dyrygowali: Andrzej Świder, Oldrzych Sikora, Jan Wojnar, Jan Noga, Jan Lasota, Józef Kotas, Józef Podżorski, Anna Ożana, Maria Cieślar i Anna Stanieczek, Krystyna Gibiec, Paweł Branc. Opiekę duszpasterską sprawowali kolejni księża: Tadeusz Adamik, Stanisław Dorda, dr Henryk Czembor, ks. Piotr Wowry.

Wielu chórzystów aktywnie uczestniczyło w próbach i koncertach chóru. Część z nich zasiliła chóry, które powstały na terenie parafii w Bładnicach, Ustroniu Polanie, Cisownicy oraz w Brennej-Górkach.

Obecnie dyrygentem chóru jest Szymon Staniszewski, a opiekę duszpasterską sprawuje ks. Dariusz Lerch. Pracą chórową kieruje Zarząd z prezesem Kariną Pinkas na czele. Chór liczy obecnie 30 chórzystów.

 Swoimi pieśniami chór służy nie tylko podczas świątecznych nabożeństw i uroczystości we własnej parafii, ale organizuje wieczory muzyki i poezji religijnej, daje koncerty w różnych ośrodkach naszego kraju. Wyjeżdża również za granicę. Był w Niemczech, Francji, Czechach, Słowacji, Szwecji i na Węgrzech.

W swoim repertuarze chór śpiewa głównie pieśni religijne. Większość stanowią utwory kompozytorów polskich. Do tego dochodzi klasyczny, międzynarodowy repertuar chórowy a także pieśni współczesne i ludowe.

Ustroński Chór Ewangelicki stale bierze udział w:

•Ekumenicznych koncertach kolęd wraz z chórem katolickim AVE i Estradą Ludową Czantoria

•Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan

•Współpracuje i wspólnie koncertuje z chórem „Lutheran Chorus” z Trzyńca /Czechy/.

•Światowym Dniu Modlitwy

•Koncertach Pieśni, Poezji i Muzyki Pasyjnej

•Dożynkach Ustrońskich

•Koncertach dla pacjentów Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A.

•Międzynarodowych Koncertach Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej

•Ekumenicznym Święcie Niepodległości Polski

•Wiosennych i Jesiennych Zjazdach Chórów Diecezji Cieszyńskiej

•Ekumenicznych nabożeństwach święta Straży Granicznej

 

 Uczestniczył w:

•Ekumenicznych Koncertach Charytatywnych na rzecz budowy hospicjum w Bielsku-Białej dla chorych na nowotwory organizowanych przez Zarząd Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego

•Spotkaniach Chrześcijan w Bratysławie (Polska, Czechy, Węgry, Niemcy, Austria i Słowacja) Bratysława 2008

•Wyjazdach do diaspory

•Wyjazdach do miast partnerskich Ustronia w Polsce, Węgrzech, Czechach i Słowacji.

W ostatnich latach chór nagrał kasetę „Kto szuka Cię” oraz płytę CD „Za Tobą, Panie”

W roku 2013 Ustroński Chór Ewangelicki obchodził 115 rocznicę istnienia.

Dziękuję wszystkim poprzednikom oraz tym, dzięki którym chór może się dalej rozwijać i kontynuować tradycje śpiewacze. Oby Bóg zechciał błogosławić nasze dalsze śpiewanie.

 

Facebook