*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

                    

*************************************************************

 

 

 

       Kondolencje i podziękowania 

         śp. ks. radca Piotr Wowry

 

 Apel o wsparcie rehabilitacji Piotra

            policjanta z Ustronia

 

                 Pokoje gościnne

 

           Ołtarz Naszej Małej Ojczyzny

 

 

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Święto Reformacji w Ustroniu

      Jak co roku w Święto Reformacji w ustrońskim kościele ap. Starszego w Ustroniu, kościele ap. Mateusza w Polania oraz kaplicy w Dobce odbyły się nabożeństwa reformacyjne.
W liturgii porannego nabożeństwa  o godzinie 8.30 aktywnie uczestniczył zespół wokalny Joy wraz solistkami Esterą Tomaszko i Anna Kłodą. Uczniowe SP 2 w Ustroniu przedstawili również inscenizację pt "Wywiad dzieci z ks Marcinem Lutrem".
Ks.M. Luter: Wszystko zaczęło się podczas moich studiów. W bibliotece uniwersyteckiej znalazłem Biblię i zacząłem ją uważnie czytać. Studiując Pismo Święte odkrywałem Boże obietnice, które wlewały prawdziwy pokój w moje serce. Coraz częściej znajdywałem na kartach Biblii odpowiedzi na nurtujące mnie pytania...Musiałem zająć stanowisko zgodnie ze Słowem Bożym i moim sumieniem. Stąd i mój następny krok - przybicie 95. tez na drzwi kościoła zamkowego w Wittemberdze...(fragment z inscenizacji)
      Oprawę muzyczną nabożeństwa popołudniowego o godz. 17:00 zapewnił Ustroński Chór Ewangelicki zaś po nabożeństwie w budynku naszej parafii zawisła szczególna płaskorzeźba której autorem jest utalentowany przez Boga artysta Ryszard Zając. Dziękujemy sponsorom i wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie i zachęcamy do oglądania tego wybitnego dzieła ludzkich rąk.
Facebook