*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

                    

*************************************************************

 

 

 

       Kondolencje i podziękowania 

         śp. ks. radca Piotr Wowry

 

 Apel o wsparcie rehabilitacji Piotra

            policjanta z Ustronia

 

                 Pokoje gościnne

 

           Ołtarz Naszej Małej Ojczyzny

 

 

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Święto Niepodległości 11.11.2019 r.

W Święto Niepodległości już po raz dwudziesty urządzono nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim ap. Jakuba Starszego. Była to jak co roku uroczystość w duchu patriotycznym wyjątkowo podniosła i wzruszająca z udziałem władz miejskich, przedstawicieli duchowieństwa, organizacji kombatanckich i pocztów sztandarowych OSP, których przemarsz nastąpił przez nawę kościoła pod ołtarz. Uczestnicy nabożeństwa zaśpiewali pieśni: „Pan kiedyś stanął nad brzegiem” znaną jako „Barka”, „Serca razem połączone, w Bogu pokój znaleźć chcą” oraz hymn ziemi cieszyńskiej „Ojcowski dom”. Oprawę muzyczną zapewnili również Ustroński Chór Ewangelicki pod kierunkiem Pawła Branca i orkiestra dęta KWK Jas-Mos. Nabożeństwo prowadził ks. proboszcz Piotr Wowry, który na wstępie powiedział m.in.: Przeżywamy dziś szczególny dzień, święto narodowe, upamiętnienie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Święto Niepodległości nakazuje nam zachować we wdzięcznej pamięci wszelkie zmagania, których owocem jest wolność naszej ojczyzny. Przywołujemy wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń 101lat temu, a była to realizacja marzeń kilku pokoleń Polaków, żyjących pod trzema zaborami. Wspominamy dzisiaj także II Rzeczpospolitą, państwo wielonarodowe, wielu kultur, języków, szczycące się tolerancją żyjących obok siebie katolików, prawosławnych, ewangelików, żydów, muzułmanów i ludzi niewierzących. Dzisiaj gromadzimy się na nabożeństwie ekumenicznym w kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu. Dziękując Bogu za minione 101 lat zanosimy modlitwy: byśmy mogli żyć w pokoju, byśmy mogli dzielić się z innymi i z radością wypełniać nasze powołanie.

Kazanie wygłosił ojciec Marek Domeradzki z Parafii Dominikanów w Hermanicach. Oto jego słowa: Drodzy bracia i siostry. Dzisiaj celebrując 101 rocznicę odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości nie sposób nie mówić o wdzięczności, gdyż wszyscy żyjemy w wolnym kraju. Ale dzisiaj po raz pierwszy, być może dlatego, że przygotowywałem to kazanie to uświadomiłem sobie bardzo mocno, że niepodległość, którą otrzymaliśmy jest nam dana darmo. Moje pokolenie i pokolenie większości z was o tę wolność nie musiało walczyć. Wiemy o tej walce z historii, wyobrażamy sobie tę walkę, próbujemy rozumieć, ale pewnie nigdy tak do końca jej nie zrozumiemy. Dlatego dzisiaj możemy powiedzieć, że oprócz wdzięczności, którą wszyscy przeżywamy, chciałbym powiedzieć słowo o nawróceniu. Pozwólcie, że przeczytam fragment 11 rozdziału z Księgi Rodzaju: Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa.  A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.  I mówili jeden do drugiego: «Chodźmy, zróbmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamienia i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: «Chodźmy i zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgnie nieba, w ten sposób uczynimy sobie znak, i nie rozproszymy się po całej ziemi». A Pan zstąpił, by zobaczyć to miasto i wieżę, które ludzie budowali,  i powiedział tak: «Oni są jednym ludem i wszyscy mówią jednym językiem i dlatego zaczęli budować. Odtąd nie będzie dla nich nic niemożliwego, jeśli cokolwiek zechcą zrobić. Zstąpmy więc tam i pomieszajmy ich języki, żeby nie mogli się wzajemnie porozumieć».

W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i porzucili budowę miasta, dlatego to miejsce nazwano Babel. Ilekroć czytam ten fragment Słowa Bożego mam przed oczami obraz Pietera Bruegla niderlandzkiego malarza. Umieszcza on w samym centrum ogromną wieżę, która wzbija się do góry i jest takim owocem ludzkiego geniuszu, pomysłu, techniki, ale zarazem kiedy dobrze się przyjrzymy, to widzimy, że ta wieża, która pnie się w górę niechybnie musi runąć. Pojawiają się pęknięcia, mur zaczyna się kruszyć. Widzimy, że coś co jest zbudowane bez Pana Boga musi runąć. Co jest zbudowane bez jego łaski jest skazane na klęskę. To Słowo Boże przypomina nam, że jeżeli chcemy budować odziedziczoną ojczyznę, którą otrzymaliśmy w darze wolności, to jesteśmy odpowiedzialni za osobiste nawrócenie, żeby budować społeczeństwo oparte na miłości. Niech ta dzisiejsza uroczystość będzie wezwaniem do nawrócenia, do tego by jeszcze bardziej w swoim życiu kochać Pana Boga i drugiego człowieka.

Modlitwę dziękczynną odczytali kolejno przy ołtarzu: z-ca burmistrza Dorota Fijak, z-ca przewodniczącego Rady Miasta Jolanta Hazuka, przewodniczący RM Marcin Janik i burmistrz Przemysław Korcz.

Nabożeństwo patriotyczne zakończono modlitwą i pieśnią „Boże coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały”.

Lidia Szkaradnik

Facebook