CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Światowy Dzień Modlitwy w Ustroniu

 

 

Pod hasłem „Pójdźcie oto wszystko gotowe” w piątek 1 marca w Sali parafialnej ustrońskiej parafii odbyło się szczególne nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy.

Informacje na temat tegorocznym ambasadorek ŚDM ze Słowenii przedstawiła pani Urszula Rakowska. Liturgię prowadziły konfirmantki, inspirujące kazanie wygłosiła diak. Urszula Śliwka, zaś oprawą muzyczną zapewnił zespół Soli Deo Gloria. 
W wypełnionej po brzegi sali wspólnie w
słuchiwaliśmy się w Boże Słowo, śpiewaliśmy pieśni a przede wszystkim nie zabrakło wspólnych modlitw, a jak mówi Boże Słowo „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego”.
Po nabożeństwie na wszystkich uczestników czekał poczęstunek w Słoweńskim stylu oraz upominki.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przeżywanie tego święta oraz przybyłym, niech Bóg Wszechmogący nadal nam błogosławi tak abyśmy mogli w jeszcze większym gronie spotkać się za rok. 

xDL

Facebook