CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Sprawozdawczo-wyborcze spotkanie PTE

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE

Oddział Ustroń

 

Sprawozdanie z działalności za 2017 rok

 

Nasz Oddział PTEw organizuje spotkania raz w miesiącu. Uczestnikami tych spotkań są nasi członkowie, ale także osoby zainteresowane prezentowanymi tematami. Ogłaszamy nasze spotkania na niedzielnych nabożeństwach, oraz także poprzez plakaty zachęcające do uczestnictwa.

Na pierwszym spotkaniu w styczniu 2017 roku Zarząd Oddziału przedstawił kalendarz spotkań na cały rok. Zrealizowane zostały niżej wymienione spotkania i wycieczki:

17 styczeń

Walne zebranie sprawozdawcze

21 luty

Spotkanie z zespołem redakcyjnym 19 tomu Pamiętnika Ustrońskiego

21 marzec

Emilia DUDEK opowiadała o podróży do Ekwadoru i na wyspy Galapagos

22 -23 kwiecień

Wycieczka do Wrocławia

16 maj

dr Łukasz BARAŃSKI - Dziedzictwo reformacji we współczesnym świecie

6 czerwiec

Tradycyjne smażenie jajecznicy. Parafia E-A Bładnice

12 czerwiec

Ks. dr Piotr MAŁYSZ - Amerykański Luteranizm

20 czerwiec

Marcin GABRYŚ - Ks. Jerzy Trzanowski - "Słowiański Luter"

26 sierpień

Wycieczka do Katowic

19 wrzesień

Urszula WANTUŁA-RAKOWSKA - Jan Wantuła ustroński bibliofil i publicysta - 140 rocznica urodzin

17 październik

dr Łukasz BARAŃSKI - ks. Marcin Luter i jego czasy

21 listopad

Bożena KUBIEŃ - dr inż. Henryk Raszka - autor konstrukcji nowoczesnych kościołów na Śląsku Cieszyńskim. 80-ta rocznica urodzin.

28 grudzień

Spotkanie świąteczno-noworoczne.

 

Relacje z naszych spotkań były umieszczane na stronach internetowych: Parafii i PTEw, oraz  drukowane w "Głosach Parafialnych". Bardziej szczegółowe informacje o naszej działalności zamieszczane są w Kronice Oddziału, którą  redaguje Michał Pilch.

Delegaci naszego Oddziału (Danuta Pilch i Urszula Rakowska) uczestniczy ły w Walnym Zebraniu Delegatów PTEw, które odbyło się w Betanii  8 kwietnia 2017 roku.

Ustroński Oddział był organizatorem spotkania Zarządów 4 Oddziałów  PTEw Diecezji Cieszyńskiej. Uczestniczyły w nim Oddziały: Bielsko, Cieszyn Jaworze i Ustroń.  Odbyło się 25 listopada 2017 roku w Ustroniu Polanie. W spotkaniu brało udział 18 osób. Był także Prezes Z-du Głównego Józef Król.

Oddział nasz na dzień 31 grudnia 2017 roku liczył 58 członków. W 2017 roku do Oddziału wstąpiła 1 osoba, a jedna osoba zmarła.

W 2017 roku odbyło się: 11 spotkań i 2 wycieczki. Uczestniczyło w nich 440 osób w tym członków PTEw 343.

Średnio w jednym spotkaniu brały udział 34 osoby, w tym członkowie        PTEw 27 osób.

Sprawozdanie to kończy 4 lenią kadencję władz Oddziału. W tym okresie Zarząd pracował w składzie:

Prezes - Danuta Pilch

z-ca Prezesa - Urszula Rakowska

sekretarz - Halina Polok

skarbnik - Zuzanna Lipus

członkowie Zarządu - Anna Guznar i Joanna Glenc-Szafarz.

Serdecznie pragnę podziękować wszystkim uczestnikom naszych spotkań, ale głównie całemu Zarządowi i Komisji  Rewizyjnej naszego Oddziału za zaangażowanie w organizację działalności i za wzorową współpracę.

Dziękuję Proboszczowi ks. Piotrowi Wowry i ks. Dariuszowi Lerch za opiekę duszpasterską.

Dziękuję wszystkim osobom, które angażowały się w przygotowanie naszych  spotkań.

Prezes Oddziału: Danuta Pilch

 

 

WYNIKI WYBORÓW DO WŁADZ ODDZIAŁU

 

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału dokonano wyboru nowych władz.

Prezesem została wybrana:

Danuta PILCH

Członkami Zarządu zostali wybrani:

Urszula RAKOWSKA - Zastępca Prezesa

Halina POLOK - Sekretarz

Zuzanna LIPUS - Skarbnik

Anna GUZNAR - Członek Zarządu

Joanna GLENC-SZAFARZ - Członek Zarządu

Paweł JANIK  i Józef SIKORA- Z-cy Członka Zarządu

 

Do Komisji Rewizyjnej  wybrani zostali:

Danuta MAŁYSZ - Członek Komisji

Urszula HERMAN - Członek Komisji

Ewa SZCZEPAŃSKA - Członek Komisji

Stanisław BUŁAWA i Anna PLINTA - Z-cy Członka Komisji

Facebook