CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkanie Zarządów Oddziałów PTEw

Tegoroczne spotkanie Zarządów Oddziałów PTEw Diecezji Cieszyńskiej odbyło się     25 listopada 2017 roku w Ustroniu Polanie Organizatorem spotkania był ustroński Oddział PTEw. W spotkaniu uczestniczyły Zarządy Oddziałów:  Bielsko Biała, Cieszyn, Jaworze i Ustroń. Tradycją naszych Oddziałów jest, że spotykamy się raz w roku w kolejnych miejscowościach. W tegorocznym spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Głównego Józef Król. Zebranych przywitała Prezes ustrońskiego Oddziału Danuta Pilch i przedstawiła program spotkania.Tradycyjne rozpoczęliśmy nasze spotkanie modlitwą i rozważaniem ks. Oskara Wilda, który uczestnikom życzył owocnych obrad.

Obrady rozpoczęliśmy od informacji Prezesów Oddziałów o działalności w 2017 roku. Prezesi poinformowali jaka była tematyka spotkań i jakich prelegentów gościli. Tematy, które dominowały na naszych spotkaniach były  związane z Jubileuszem 500 lat Reformacji.

Prezesi przedstawili także dane statystyczne dotyczące oddziałów: ilość spotkań, wycieczek, oraz ilość uczestników. Przekazali również dane dotyczące liczby członków.

Przekazane dane potwierdzają dobrą kondycję naszych Oddziałów.

Kolejnym punktem spotkania były propozycje planów działania Oddziałów w 2019 roku. Oprócz tematów lokalnych dotyczących naszych miejscowości i ludzi z nimi związanych powinny się znaleźć tematy ważne dla naszego Kościoła i naszego kraju:

450 - lecie Porządku Kościelnego ogłoszonego przez księcia Wacława Adama i

100 - na rocznica odzyskania niepodległości i udziału w tym wydarzeniu ewangelików

          w Polsce i na Śląsku Cieszyńskim. Prezes ZG zaproponował, aby takie spotkanie odbyło się w cieszyńskim Ratuszu.

Hasłem naszego kościoła w roku 2019 jest "Rok Europy". Także ten temat powinien znaleźć się w naszych programach działania.

Na koniec zabrał głos Prezes ZG PTEw Józef Król. Zapewnił, że ZG koordynuje i wspomaga działania Oddziałów.

Wspomniał także, że w 2019 roku przypada  100-na rocznica powołania PTEw. Też o niej należy pamiętać.

Poinformował, że wznowione zostanie wydawanie kwartalnika "Słowo i Myśl". Będzie ono wydawane jedynie w wersji elektronicznej.

Poinformował także, że będą prowadzone rozmowy aby przywrócić udział naszych przedstawicieli w Synodach Diecezjalnych.          

 Na zakończenie  naszego spotkania przybył proboszcz ustrońskiej parafii ks. radca Piotr Wowry, który podziękował uczestnikom za udział w obradach, oraz zmówił krótką modlitwę.

Tekst: Danuta Pilch

Zdjęcia: Michał Pilch

Facebook