CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkanie PTEw: Zmieszany zapach książek i jabłek

Katarzyna Szkaradnik była gościem spotkania PTEw, na którym zaprezentowała swoja książkę „Zmieszany zapach książek jabłek”. W książce tej przedstawiła postać Jana Wantuły jako znawcę cieszyńskiej historii i starych druków, oraz bibliofila.

W książce tej zamieściła korespondencję jaką prowadził Jan Wantuła. Zamieszczona w niej jest  korespondencja jaką Jan Wantuła otrzymywał, oraz ta, którą wysyłał.

Wśród adresatów i nadawców są ludzie nauki i kultury: Jan Stanisław Bystroń, Wincenty Lutosławski, Stanisław Pigoń, Irena Krzywicka, Kazimierz Wyka, Tadeusz Mikulski. Nie brak tam również znanych pisarzy: Władysława Orkana, Gustawa Morcinka, Zofii Kossak-Szczuckiej, Karola Ludwika Konińskiego, Pawła Hulki-Laskowskiego.

Ważną pozycję w zbiorze zajmuje korespondencja jaką prowadził Jan Wantuła ze swoim synem Andrzejem kiedy ten studiował we Francji oraz w czasach kiedy był Biskupem Kościoła Ewangelickiego. Korespondował także ze swoim chrześniakiem prof. Janem Szczepańskim.

Jego dom na Gojach był otwarty dla wszystkich. Każdego przyjmował gościnnie i obdarowywał plonami ze swojego ogrodu. Wysyłał dla nich listy, książki i paczki z jabłkami.

Na spotkaniu autorka przedstawiła tylko niektóre fragmenty tego wydawnictwa. Warto jednak książkę przeczytać, jeżeli nie całą to przynajmniej jej fragmenty.

Facebook