CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkanie PTEw pt. HENRYK RASZKA - (1937 - 2014) - konstruktor budowlany

W 2017 roku przypada 80 rocznica urodzin dr inż. Henryka Raszki. Był doświadczonym  projektantem konstrukcji budowlanych. Był osobą bardzo znaną nie tylko w Ustroniu ale na całym Śląsku Cieszyńskim. To spowodowało, aby przypomnieć jego postać.

Na listopadowym spotkaniu ustrońskiego Oddziały PTEw o Henryku Raszce mówiła Prezes Towarzystwa Miłośników Ustronia mgr Bożena Kubień. Prelegentka mówiła bardzo szczegółowo o jego dokonaniach. W latach 70. 80. i 90. XX wieku współpracował z katowickimi i cieszyńskimi architektami. Efektem tej współpracy są zrealizowane  w duchu późnego postmodernizmu nowoczesne gmachy kościołów ewangelicko-Augsburskich w: Bażanowicach (1978 -1981), Wiśle Jaworniku (1981 - 1983), Cieszynie Marklowicach (1984 - 1987), Puńcowie (1984 - 1990) i Brennej (1985 - 1988), oraz rzymskokatolickiego zespołu Klasztoru Dominikanów w Ustroniu Hermanicach (1983 - 1988).

 Był także współtwórcą Domu Parafialnego w Ustroniu (1983 - 1985), w którym odbywa się dzisiejsze spotkanie.

Nie sposób w krótkiej relacji ze spotkania wymienić wszystkie osiągnięcia zawodowe Henryka Raszki. Jesienią 1972 roku rozpoczął pracę w ustrońskim oddziale  Pracowni Projektów Budownictwa Ogólnego (PPBO) w Katowicach. Było to autorskie biuro architektów Henryka Buszki i Aleksandra Franty. Biuro to zorganizowano w związku z realizacją kompleksu uzdrowiskowego  w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu. W styczniu 1985 roku zostaje głównym projektantem w PPBO i kierownikiem tego Oddziału. Grupa którą kierował nie ograniczała się jedynie do zespołu leczniczo-sanatoryjnego na Zawodziu, ale opracowywał projekty konstrukcji dla całego Śląska, głównie wysokich 18-27 kondygnacyjnych.

W czasie wieloletniej pracy w PPBO Henryka Raszka  dał się poznać jako racjonalizator i wynalazca. Cztery takie rozwiązania uznane zostały  jako wynalazki przez Urząd Patentowy.. był także autorem kilkunastu fachowych publikacji naukowo-technicznych.

Równolegle z pracą zawodową Henryk Raszka pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji społecznych w stowarzyszeniach branżowych. Należał od 1961 r  do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W latach 1981 - 1984 pełnił funkcję  przewodniczącego Oddziału Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Przez wiele lat  zasiadał w Radzie Programowej   periodyków naukowych "Inżynieria i Budownictwo" oraz  "Przegląd Budowlany".

W listopadzie 1994 r. od  Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej otrzymał zezwolenie w zakresie projektowania, kierowania nadzorowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

Za działalność zawodową - projektową  i związane z nią osiągnięcia   został wyróżniony miedzy innymi: Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Złotą  Honorową Odznaką Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Złotą i Srebrną  Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej, oraz niezwykle ważnym i bardzo przez Niego cenionym wyróżnieniem  - nadanym przez Zarząd Oddziału PZITB we Wrocławiu za wybitne osiągnięcia zawodowe - Medalem im. prof. Ludomira Suwalskiego.

Mimo więzów rodzinnych, które łączyły Go z Cieszynem, to bardzo polubił ustrońskie uzdrowisko, w którym zamieszkał w latach 70 XX wieku. Potwierdzeniem tego było też jego członkostwo od 1 lutego 1979 roku w Towarzystwie Miłośników Ustronia.

Na spotkanie przybyły osoby, które z nim współpracowały, których był przełożonym. Wspominali Go jako niezwykle uczciwego, sprawiedliwego człowieka. .Takim Go zapamiętali. Te krótkie wspomnienia były pięknym i doskonałym   zakończeniem spotkania.

Henryk Raszka zmarł 12 czerwca 2014 roku  i spoczął w rodzinnym grobowcu Lewaków  i Raszków na ewangelickim cmentarzu przy ulicy Bielskiej w Cieszynie.    

Facebook