CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkanie PTew: Jan Wantuła

Sylwetkę Jana Wantuły zaprezentowała jego wnuczka Urszula Rakowska. Podjęła się trudnego zadania. Nie łatwo jest na krótkim spotkaniu zaprezentować jego dokonania.

Spotkanie zorganizowane przez Oddział PTEw odbyło się w przeddzień 140 rocznicy Jego urodzin - Jan Wantuła urodził się 20 września 1877 roku w Ustroniu. Uczęszczał do ustrońskiej ewangelickiej szkoły. Kiedy rozpoczynał naukę posiadał już umiejętność czytania.

Prelegentka mówiąc o jego osiągnięciach i zasługach korzystała z opracowanego przez siebie przekazu multimedialnego. Zaprezentowane zostały przez niego opracowane  pozycje książkowe.  W okresie międzywojennym był członkiem Związku Literatów Polskich. Utrzymywał kontakty z wieloma współczesnymi mu literatami. Szczególnie cenił sobie Bolesława Prusa. Prelegentka zaprezentowała powieść "Placówka" z dedykacją autora. Do ulubionych autorów należał także Władysław Orkan. Kiedy w Krakowie urządzono jubileusz 30-lecia jego pisarstwa to pojechał tam na te uroczystości. Wiele znakomitych i lubianych przez Wantułę pisarzy odwiedzało Go w Ustroniu na Gojach.

Mówiła także o jego pracy w ustrońskiej hucie, a potem po jej likwidacji w hucie trzynieckiej.  Nie było w tamtych czasach komunikacji i do pracy udawano się piechotą.

Działał także w ustrońskiej parafii ewangelickiej. W 1898 roku z ks. Jerzym Janikiem i nauczycielem Andrzejem Hławiczą założyli Stowarzyszenie  Młodzieży Ewangelickiej w ramach którego utworzony został chór kościelny. Był to pierwszy taki chór na Śląsku Cieszyńskim. W przyszłym roku obchodzona będzie 120 rocznica jego powstania.

Po przejściu na emeryturę zajmował się głównie pisarstwem. Odkrył pamiętnik napisany przez  cisownickiego rolnika i jego ekslibris, którym opatrywał książki w swojej bibliotece.

Zajmował się także sadownictwem. Był kontynuatorem działalności zapoczątkowanej w Ustroniu przez ks. Karola Kotschego.

Za działalność był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Dwukrotnie został odznaczony "Złotym Krzyżem Zasługi".

Jan Wantuła zmarł 29.07.1953 r.

 

tekst i zdjęcia: Michał Pilch

Facebook