CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkanie PTEw - "Dziedzictwo Reformacji we współczesnym świecie."

Dnia 16 V 2017 w ustrońskim oddziale PTE odbyło się spotkanie, podczas którego prelegent, dr Łukasz Barański wygłosił wykład pt. Dziedzictwo Reformacji we współczesnym świecie.

Wykład składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła współczesnego dziedzictwa Reformacji w obszarze wartości. Zdaniem mówcy, Reformacja wpłynęła na ukształtowanie się nowożytnych modeli wolności, odpowiedzialności i przedsiębiorczości. Zgodnie z przesłaniem Reformacji, która upodmiotowiła człowieka w jego relacji z Bogiem, odrzucając pośrednictwo narzuconych autorytetów, chrześcijanin może realizować swe powołanie do bycia w świece w sferze rodzinnej, w obszarze zawodowym, społecznym i politycznym. W reformacyjnym postulacie powszechnego kapłaństwa tkwił potencjał głębokich zmian. Dowartościowując sferę świecką Reformacja uwolniła energię aktywności społecznej różnych grup zawodowych i stała się czynnikiem decydującym o powstaniu ewangelickiego etosu pracy, w którym zawodowy sukces jest odczytywany jako wyraz Bożego błogosławieństwa. Z perspektywy politycznej dziedzictwem Reformacji jest bazujący na postulacie krytycznego myślenia protest. Chrześcijanin ma obowiązek, w zakresie pełnionego urzędu, do przeciwstawiania się złu, które dzieje się w otaczającym go świecie.

W drugiej części wykładu mówca przedstawił w zarysie wpływ Reformacji na kulturę duchową i materialną Górnego Śląska. Rozwój przemysłowy tego regionu w XIX wieku był bowiem w dużej mierze zasługą ewangelickich przemysłowców i urzędników państwowych. Ich starania doprowadziły też do wybudowania wielu górnośląskich kościołów ewangelickich, zakładów opiekuńczych , szkół i szpitali. Ewangelicka mniejszość na Górnym Śląsku miała bardzo istotny wkład w budowę kultury materialnej i gospodarczej tego regionu.

Facebook