CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkanie PTEw 17.04.2018 r.

Porządek kościelny Wacława III Adama

 

Reformacja na Śląsk Cieszyński dotarła dość wcześnie. Nie mogła się jednak rozwijać bo za księcia Wacława III Adama jako niepełnoletniego rządy sprawowali w latach1528 do 1545 regenci: Anna von Brandenburg-Ansbach oraz Jan z Pernsteinu.

Samodzielne rządy Wacław III Adam obejmuje w 1545 roku. Już 4 lata później w 1549 roku wydaje przywilej dla parafii wiejskiej w Puńcowie zezwalający na powołanie księdza, który miałby odprawiać nabożeństwa w języku czeskim i niemieckim. Ksiądz puńcowskiej parafii był mocno zaangażowany w dzieło Reformacji. Świadczy o tym korespondencja jaką prowadził z Wittenbergą.

19 stycznia 1568 roku książę wydaje "Porządek kościelny", który stanowił podstawę prawną wprowadzanych zmian.

Treść porządku kościelnego:

Przedmowa:

1. O chrzcie

2. O spowiedzi

3. O sakramencie ołtarza

4. O zniesieniu nadużyć (zaklinanie, święcenie pokarmów, ziół itp)

5. O świętach, które się zachowuje

6. O zawieraniu małżeństw

7. O zniesieniu nieużytecznych ceremonii mszalnych

8. O ceremoniach w ciągu całego roku (zawiera porządek nabożeństwa)

9  O pogrzebie.

Na szczególną uwagę w "Porządku kościelnym" zasługują zapisy dotyczące:

  • Przebiegu nabożeństwa
  • Zasady udzielania dwóch sakramentów: Chrztu i Komunii Świętej,
  • Tworzenie kas zapomogowych (Porządek Kościelny zlikwidował zakony),
  • Zasady powoływania (ordynacji) duchownych,
  • Zasady wizytacji kościelnych i szkolnych.
Facebook