CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkanie PTE - Ewangelicy w walce o niepodległość Polski

Temat zaprezentował i omówił dr Łukasz Barański. Jego wystąpienie składało się 2 części. W części pierwszej zaprezentował osoby działające na obszarze Śląska Cieszyńskiego, w drugiej mówił o ewangelikach działających w Królestwie Polskim w zaborze rosyjskim.

Na Śląsku Cieszyńskim działaczami ewangelickimi byli miedzy innymi: Paweł STALMACH (1824 – 1891), ks. Franciszek MICHEJDA  (1848 – 1921),.

Prelegent  mówił także o Ewangelikach, którzy współtworzyli Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. Byli to: Jan MICHEJDA (1853 – 1927) – doktor prawa. Współzałożyciel Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. Pierwszy polski  burmistrz Cieszyna (1922 – 1927).

 Paweł BOBEK (1883 – 1945) – nauczyciel, redaktor. Jeden z inicjatorów powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i jej pierwszy sekretarz.

Wymienił także Jana ŁYSKA (1887 – 1915) nauczyciela, poetę, oficera Legionów Polskich).

Prelegent mówił także o zjednoczeniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II Rzeczypospolitej i o roli ks. Juliusza BURSCHE (1862 – 1942) w dziele zjednoczenia

Temat spotkania zainteresował uczestników. Świadczy o tym dyskusja i pytania do prelegenta padające od słuchaczy.

Facebook