*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

                    

*************************************************************

 

 

 

       Kondolencje i podziękowania 

         śp. ks. radca Piotr Wowry

 

 Apel o wsparcie rehabilitacji Piotra

            policjanta z Ustronia

 

                 Pokoje gościnne

 

           Ołtarz Naszej Małej Ojczyzny

 

 

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkanie PTE - Czas, byśmy ze snu powstali

Polskie Towarzystwo Ewangelickie organizuje spotkania regularnie w trzeci wtorek miesiąca, na które zapraszani są prelegenci, przybliżający tematykę z różnych dziedzin. 19 listopada spotkano się na parafii ewangelickiej w dość licznym gronie z udziałem ks. proboszcza radcy Piotra Wowrego, ks. Henryka Czembora i ks. Michała Matuszka, by wysłuchać wypowiedzi Urszuli Wantuły-Rakowskiej na temat „120 lecie założenia Stowarzyszenia Młodzieży Ewangelickiej w Ustroniu”. Po modlitwie ks. proboszcza mówczynię powitała prezes PTE Danuta Pilch, zaznaczając, że jako wnuczka bibliofila, działacza narodowego i społecznego oraz inicjatora i współzałożyciela SME z pewnością dysponuje bogatą i unikalną dokumentacją, którą słuchaczom zaprezentuje. I rzeczywiście tak było, gdyż pani Urszula w archiwum rodzinnym posiada m.in. rękopisy starzyka z początków działalności, ale też kopie artykułów obrazujących tą aktywną pracę kulturalno-oświatową zawartych w „Pośle Ewangelickim”.

Otóż, tradycje zorganizowanego życia kulturalnego w Ustroniu sięgają ostatniego ćwierćwiecza XIX w., co wynikało z ustaw o stowarzyszeniach obowiązujących w monarchii Austro-Węgierskiej. W pamiętniku Jana Wantuły można przeczytać: Mając około 20 lat objawiłem wobec (nauczyciela) Hławiczki moją ochotę do założenia Stowarzyszenia Ewangelickiej Młodzieży, takiego jakie w tych miesiącach założono m.in. w Bystrzycy. Hławiczka mojej myśli przyklasnął i wnet omówiliśmy plan, w jaki sposób tę myśl zrealizować. Pozyskałem dla tej sprawy kilku rówieśników z huty.

Według zachowanych dokumentów na zebranie założycielskie do szkoły przykościelnej w listopadzie 1898 r. przybyło około 50 młodzianów i kilku prezbiterów, a spotkanie rozpoczęto wspólnym śpiewem pieśni „Czas, byśmy ze snu powstali”. Co dwa tygodnie odbywały się posiedzenia, które podzielone były na dwie części, gdyż najpierw wygłaszano wykłady czy pogadanki, a następnie próby chóru, toteż przyjmuje się rok 1898 jako początek Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego. Śpiewał on podczas większych świąt kościelnych i państwowych, a także przy różnych uroczystościach lub imprezach świeckich organizowanych przez szkołę czy gminę, stąd w repertuarze znajdowały się nie tylko pieśni religijne, ale też ludowe i patriotyczne. W 1900 r. z inicjatywy J. Wantuły założono bibliotekę, która była pierwszą publiczną polską biblioteką w Ustroniu, a po ćwierćwieczu działalności liczyła ona ponad 500 egzemplarzy.

Ponieważ był to związek młodzieży, starano się osiągnąć cele przez dokształcanie młodych, odczyty, przygotowanie i wystawianie sztuk teatralnych czy organizowanie zawodów sportowych. Z dziejów Ustronia wynika, że członkowie SME aktywnie uczestniczyli nie tylko w uroczystościach parafialnych i szkolnych, ale też sami organizowali imprezy o charakterze regionalnym, jak np. świętowane od roku 1927 dożynki. Znanym faktem była też wizyta wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego na otwarciu Domu Młodzieży Ewangelickiej. Stowarzyszenie działało aktywnie do wybuchu wojny, a po jej zakończeniu młodzież ewangelicka skupiona była w Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, który działał do 1948 r.

Do zmówieniu modlitwy „Ojcze nasz” spotkanie zakończono sprawami bieżącymi PTE.

Lidia Szkaradnik

 

Facebook