*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

                    

*************************************************************

 

       Kondolencje i podziękowania 

         śp. ks. radca Piotr Wowry

 

 

                     Niedziela Wieczności

 

 

 Apel o wsparcie rehabilitacji Piotra

            policjanta z Ustronia

 

                 Pokoje gościnne

 

           Ołtarz Naszej Małej Ojczyzny

 

 

 

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkanie pracowników, wolontariuszy i sponsorów.

W niedzielę 15 grudnia w sali parafialnej urządzono przedświąteczne spotkanie pracowników, wolontariuszy i sponsorów, na które przybyło ponad 140 osób. Obecni byli księża: proboszcz ks. Piotr Wowry, ks. Dariusz Lerch, ks. Michał Matuszek, diak. Urszula Śliwka oraz księża emeryci: ks. Tadeusz Makula i ks. Henryk Czembor, a także pan Marcin Janik - przewodniczący Rady Miasta. Zebrani zgromadzili się za stołami świątecznie udekorowanymi, wypełniając całą salę.

Pięknym śpiewem ubogacił spotkanie zespół Soli Deo Gloria pod kierunkiem Doroty Twardzik i Justyny Śliwka. Proboszcz powitał przybyłych, zmówił modlitwę, a następnie przedstawił ciekawe i zaskakujące zestawienia statystyczne wyobrażające, że na Ziemi żyje nie 7 mld ludzi, a zaledwie 100 osób, zachowując wszystkie proporcje, co doprawdy działało na wyobraźnię i skłoniło do przemyśleń. Następnie głos zabrał Marcin Janik, który składając życzenia i podziękowanie za działalność na rzecz miasta, stwierdził, że mimo iż ewangelicy nie przeważają liczebnie w Ustroniu, bo na 15 tysięcy mieszkańców jest nas 3550, to jednak wyjątkowa aktywność i zaangażowanie, zarówno obecnie jak i w przeszłości, powodują że jesteśmy cenieni i zauważalni w wielu dziedzinach życia społecznego.

Uczestnicy zostali ugoszczeni znakomitymi tortami i kanapkami, a następnie pastorowa Karina Wowry wręczyła wszystkim obecnym upominki.

Na zakończenie modlitwę zmówił ks. Tadeusz Makula, prezentując wymowną przypowieść, z której wynikało, że powinniśmy cenić i odpowiednio wykorzystywać dany nam czas, bo nigdy nie wiadomo ile jeszcze dni przed nami i kiedy Pan wezwie nas do siebie.

Była to piękna i podniosła uroczystość, z urokliwymi pieśniami i wspólnym śpiewem wszystkich uczestników oraz znakomitą oprawą dla ducha i ciała, która z pewnością wpłynęła na właściwe przeżywanie Adwentu i należyte przygotowanie do Świąt Narodzenia Pańskiego, toteż na długo pozostanie we wdzięcznej pamięci obecnych.

Lidia Szkaradnik

Facebook