CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkanie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego.

„Wiara w medycynę czy medycyna z wiarą?”
 

Dnia 19.01.2019 w budynku ustrońskiej Parafii odbyło się Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego, czyli ChSM.

ChSM jest organizacją świecką i międzywyznaniową, zrzeszającą pracowników medycznych i studentów szkół medycznych. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie zasad etyki chrześcijańskiej w pracy zawodowej, pogłębianie wiedzy biblijnej pracowników służby zdrowia oraz motywowanie ich do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jako członkowie ChSM chcemy w naszej pracy skutecznie pomagać chorym i składać dobre świadectwo o Naszym Panu Jezusie Chrystusie. ChSM działa od ponad 30 lat, ma zasięg ogólnopolski, ale jednym z najaktywniejszych ośrodków jest południowa część województwa śląskiego, gdzie w pracę Stowarzyszenia angażuje się grupa ewangelickich lekarzy i pielęgniarek. ChSM organizuje wykłady i konferencje poświęcone tematyce medyczno-chrześcijańskiej, wielu jego członków włącza się jako wolontariusze w edukację zdrowotną oraz zabezpieczenie medyczne różnych wydarzeń. Informacje na temat ChSM można znaleźć na stronie www.chsm.org.pl.

Wybór nowego miejsca na spotkanie wynikał z kilku czynników. Po pierwsze jako organizatorzy chcieliśmy aby spotkanie odbywało się w miejscu dokąd łatwo dotrzeć zarówno dotychczasowym uczestnikom spotkań w Dzięgielowie jak i nowym osobom oraz tam gdzie jest duża grupa pracowników Służby Zdrowia, z których do części uda nam się dotrzeć. Takim miejscem jest Ustroń, dzięki swojej dogodnej lokalizacji oraz dzięki temu, że jest dużym i znanym ośrodkiem sanatoryjnym, a także szpitalnym, gdzie na co dzień pracuje i mieszka wielu lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych, w tym co najmniej kilku aktywnych członków ChSM. Nawiązaliśmy kontakt z pastorostwem z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu panią Kariną i księdzem Piotrem Wowry i co nas bardzo ucieszyło od początku spotkaliśmy się z otwartym przyjęciem i deklaracją współpracy w zakresie organizacji i ogłaszania spotkania ChSM. Parafia EA w Ustroniu pomogła nam do tego stopnia, że do wielu znanych sobie lekarzy i pielęgniarek na terenie miasta i parafii rozesłała indywidualne zaproszenia.

Spodziewaliśmy się zatem zwiększonej liczby uczestników, jednak najważniejsze było aby Pan Bóg przyznał się i pobłogosławił spotkanie ChSM w nowym miejscu. W mojej ocenie tak też się stało, gdyż na Spotkanie Noworoczne przybyło 45 osób, czyli ponad dwukrotnie więcej niż na takie spotkanie w 2018 roku. Na spotkanie zaprosiliśmy m.in. księdza Jana Szarka, biskupa seniora, który gotów był podzielić się z nami swoimi doświadczeniami wiary. Ponieważ w zeszłym roku tematem spotkania była Nadzieja, tegorocznym tematem przewodnim uczyniliśmy właśnie Wiarę. Temat spotkania brzmiał, myślę nieco intrygująco: „Wiara w medycynę czy medycyna z wiarą?”

Po krótkim powitaniu i pozdrowieniu uczestników spotkania, ponieważ był to dzień żałoby narodowej i pogrzebu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza została ogłoszona minuta ciszy dla uczczenia pamięci zamordowanego oraz jako forma naszego sprzeciwu wobec wszelkim formom nienawiści i przemocy w relacjach międzyludzkich, z następstwami którymi my jako pracownicy Służby Zdrowia mamy nierzadko do czynienia.

Następnie głos zabrał gospodarz ksiądz Piotr Wowry pozdrawiając uczestników i otwierając spotkanie modlitwą. W pierwszej części spotkania wystąpił ustroński zespół młodzieżowy „SDG”, który poprowadził uczestników w śpiewie.

Jako kolejny wystąpił nasz gość specjalny biskup senior Jan Szarek, przedstawiając nam przykłady i swoje przemyślenia o próbach wiary bohaterów biblijnych, we własnym życiu oraz w pracy lekarzy i pielęgniarek jak i pacjentów w ciężkiej chorobie. Padła zachęta by mieć czas chorego wysłuchać i wczuć się w jego sytuację oraz pociecha, że Chrystus, który przez próby przeszedł może pomóc nam, którzy przez rożne próby przechodzimy.

Następnie przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez panią pastorową. Była możliwość spotkań i rozmów w wąskim gronie przy kołaczu i innych wypiekach oraz przy kawie i herbacie, w tym także tej z zielin, cieszącej się dużą popularnością.

Kolejnym punktem spotkania był wykład doktora Adriana Kotasa, neurochirurga z Ustronia, pod tytułem „Placebo- wiara, która leczy”, uzupełniony wypowiedziami młodej psycholożki Justyny Gazdy. Metoda placebo to stosowanie substancji lub terapii, które z medycznego i naukowego punktu widzenia nie mają działania leczniczego, jednak taki efekt u chorego wykazują. Najprostsze przykłady placebo to tabletki z cukru lub tabletki musujące, zastrzyki z soli fizjologicznej, leki droższe zamiast tanich, leki zalecone przez znanego lekarza. Efekt placebo wynika z autosugestii pacjenta, z jego pozytywnych zwykle oczekiwań co do zastosowanego leczenia. Okazuje się, że znaczna większość lekarzy przynajmniej raz zastosowała placebo u swoich pacjentów, że placebo często u ponad 1/3 chorych przynosi poprawę samopoczucia i nieraz powoduje wykazywane w badaniach zmiany narządowe, zwłaszcza w układzie nerwowym, pomagając w leczeniu np. depresji lub choroby Parkinsona.

Dalsza część wykładu była poświęcona tematowi homeopatii, która dla grupy kilku procent lekarzy, a zwłaszcza pacjentów, jest ważną metodą leczenia. Dość powiedzieć, że w Polsce dostępne jest nawet kilka tysięcy preparatów homeopatycznych. Na podstawie przedstawionych przykładów okazało się, że jest to metoda terapii, której zasadą jest „podobne leczyć podobnym”, czyli np. substancje które same w sobie wywołują np. ból brzucha lub uczulenie (mogą być trucizną!), po odpowiednim przygotowaniu, opartym na wielokrotnym mieszaniu i rozcieńczaniu, mają być stosowane w leczeniu tych schorzeń. Okazuje się, że substancji rzekomo leczniczej w końcowym produkcie praktycznie nie ma, więc jest to „terapia bez terapii”, do tego dość droga dla pacjenta. W homeopatii mamy zatem do czynienia z efektem placebo ale też z formą oszukiwania pacjenta, w czym chrześcijańscy lekarze i inni pracownicy służby zdrowia nie powinni brać udziału. Temat wywołał dyskusję, ale przede wszystkim uświadomił obecnych o prawdziwym, ciemnym obliczu homeopatii.

Trwające trzy godziny spotkanie zakończyliśmy modlitwą, w której poprowadził nas biskup Szarek. Na pożegnanie wielu uczestników spotkania wyrażało swoją chęć udziału w kolejnym spotkaniu ChSM.

Na koniec tej relacji chciałbym w imieniu władz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego serdecznie podziękować Księdzu Proboszczowi Piotrowi Wowry, Pani Pastorowej oraz Parafii Ustroń za otwartość, gościnność i pomoc w przygotowaniu naszego noworocznego spotkania. Wyrażam nadzieję i gotowość, że w styczniu 2020r. nasze Stowarzyszenie znowu zorganizuje spotkanie w gościnnej ustrońskiej Parafii.

Rafał Wiencek, wiceprzewodniczący ChSM.

Facebook