CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkania z przedstawicielami Towarzystwa Biblijnego w Polsce

Gośćmi spotkania emerytów oraz spotkania PTE byli pracownicy Towarzystwa Biblijnego w Polsce: Iga ZALISZ i Konrad SZALBOT. W czasie spotkania jego historię i zakres prac jaki to Towarzystwo realizuje zaprezentowała Iga ZALISZ..

Towarzystwo Biblijne  powstało na ziemiach polskich w 1816 roku w Warszawie. Jego założycielami i członkami byli ówcześni działacze oświeceniowi z kościoła Rzymskokatolickiego jak i kościołów Ewangelickich. W 2016 roku Towarzystwo Biblijne obchodziło jubileusz 200-lecia istnienia. Z tej okazji Poczta Polska wyemitowała jubileuszowy znaczek pocztowy oraz kopertę pierwszego dnia obiegu.

Towarzystwo Biblijne jest organizacją chrześcijańską i ekumeniczną. We władzach Towarzystwa  zasiadają przedstawiciele 11 kościołów. A są to::

 1.  Kościół Rzymskokatolicki,
 2.  Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 3.  Kościół Ewangelicko-Augsburski,
 4.  Kościół Ewangelicko-Reformowany,
 5.  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
 6.   Kościół Polskokatolicki,
 7.   Starokatolicki Kościół Mariawitów,
 8.   Kościół Baptystów,
 9.   Kościół Zielonoświątkowy,
 10.   Kościół Chrystusowy,
 11.   Kościół Adwentystów Dnia siódmego. 

Z inicjatywy Komitetu Krajowego Towarzystwa w 1995 roku rozpoczęto prace nad przekładem ekumenicznym Pisma Świętego. W marcu 2018  roku zostało zaprezentowane jednotomowe wydanie Biblii Ekumenicznej. Nad tym przekładem pracowało ponad 70 osób: tłumaczy, redaktorów, konsultantów kościelnych z kościołów członkowskich Towarzystwa.

Poza tłumaczeniem i wydawaniem Biblii Towarzystwo prowadzi również projekty darmowego lub subsydiowanego rozpowszechniania Biblii oraz  propagujące aktualność Pisma Świętego.

W ramach tych projektów rozpowszechniane są darmowe egzemplarze Biblii wśród więźniów. Odbywa się to we współpracy z kapelanami różnych wyznań. Udostępniane nieodpłatnie  są także Nowe Testamenty oraz Biblie dla dzieci i młodzieży.

Co roku wydawany jest  kalendarz prezentujący projekty Towarzystw Biblijnych z całego świata oraz plan czytania Biblii.

 

Tekst opracowany został na podstawie pisemnych informacji otrzymanych od p. Igi ZALISZ.

Facebook