CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Spotkania emerytów

          Na terenie Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Ustroniu działa wiele zorganizowanych grup. Wśród nich nie było tylko  grupy emerytów i rencistów. Narodził się zatem pomysł aby dla tej jedynej nie zorganizowanej grupy stworzyć możliwość spotykania się. Organizację prowadzenie takich spotkań powierzono ks. Stanisławowi Dordzie emerytowanemu proboszczowi. Ustalono,  że spotkania będą odbywać się 2 razy w miesiącu: w drugi i czwarty  wtorek. Ksiądz Stanisław Dorda zaproponował aby spotkania odbywały się w godzinach przedpołudniowych. Ustalono, że będzie to godzina 1000. Pierwsze spotkanie, które odbyło się 9 października 2007 roku a prowadził go ks. Stanisław Dorda, który mówił co to znaczy „być sobą”.  Uczestniczyło w nim 60 osób.

Od samego początku po dzień dzisiejszy spotkania te cieszą się wielką popularnością. Uczestniczyć w nich może każdy bez względu na przynależność parafialną czy wyznaniową. W  spotkaniach uczestniczą również osoby, które dzisiaj są członkami samodzielnych parafii, a w przeszłości należeli do filiałów parafii ustrońskiej. Na spotkania w Ustroniu przychodzą parafianie z: Cisownicy, Błandnic, czy Brennej.

Każde spotkanie rozpoczyna się odczytaniem tekstów na dzień spotkania,  zamieszczonych w wydawnictwie: „Z Biblią na co dzień” oraz krótkiego rozważania wygłoszonego przez księdza z naszej parafii. Przekazywane są potem informacje o urodzinach solenizantów i składane im życzenia. Na każde spotkanie zapraszani są prelegenci, którzy prezentują opracowane przez siebie tematy. Dotychczas odbyło się 118 spotkań, na których prezentowana była bardzo różna tematyka.  Nie sposób w krótkiej relacji zaprezentować wszystkich spotkań i omawianych tematów. Ograniczę się jedynie podania jakie grupy tematów były prezentowane.

  • Sprawy dotyczące naszego kościoła: informacje o parafiach diecezji cieszyńskie i parafiach w diasporze, o Diakonii, Duszpasterstwach: wojskowych, więziennych: zadania  i cele Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, Wydawnictwo Augustyna w Bielsku-Białej,
  • Informacja o Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej,
  • Informacje dotyczące zdrowia. Spotkania z lekarzami, farmaceutami, fizjoterapeutami, optometrystą. Dietetykami,
  • Informacje dotyczące przeszłości Ustronia. Odbywało się to w ramach spotkań z Towarzystwem Miłośników Ustronia. Były to spotkania z zespołem redakcyjnym na  których prezentowano kolejne numery Pamiętnika Ustrońskiego,
  • Informacje z wypraw do egzotycznych krajów,
  • Spotkania z prawnikami, policjantami
  • Spotkania z członkami koła łowieckiego, czy pszczelarzami
  • Spotkania z ciekawymi osobami: Jan Motyka prezentował Instrument muzyczny – kontrabas; Andrzej Pająk – hodowca egzotycznych zwierząt; Ewa Bocek-Orzyszek. Pieśniczki i ich zbieracze; O „obyczajach”.
  • Spotkania wyjazdowe: do miasteczka pszczelego Jana Gajdacza w Dzięgielowie; do chaty regionalnej Brzezinów w Cisownicy.
  • W okresach przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia spotkania mają bardziej uroczysty charakter. Panie z Koła Samarytanin dla uczestników wykonują drobne ale bardzo ciekawe upominki.

Na koniec relacji dla potwierdzenia popularności spotkań prezentuję tabelę, która to potwierdza.

 

Rok

Ilość spotkań

Ilość uczestników

2007

5

318

2008

18

1028

2009

19

1219

2010

19

1228

2011

17

1128

2012

13

823

2013

10

616

2014

10

635

2015

10

594

Razem

121

7589

 

 

Od 24 kwietnia 2012 roku spotkania odbywają się już tylko  raz w miesiącu (drugi wtorek). Okazało się, że zapraszanie kolejnych osób, których jeszcze nie gościliśmy było coraz trudniejsze.

O popularności spotkań świadczy frekwencja na nich. Z załączonego zestawienia wynika, że średnia ilość uczestników na jednym spotkaniu wynosi 62 osoby. Duży wpływ na to ma proponowana przez organizatorów tematyka. Nie bez znaczenia jest także to, że na spotkaniu można spotkać znajomych i z nimi porozmawiać. W dzisiejszych czasach opanowanych przez środki masowego przekazu jest to jedna z niewielu takich możliwości. Uczestnicy tych spotkań przychodzą pół godziny przed ich rozpoczęcie. Przychodzą nie dlatego aby zająć miejsce, ale i dlatego aby porozmawiać i powymieniać myśli.

Spotkań tych obecnie nie prowadzi już ks. Stanisław Dorda. Problemy zdrowotne wyeliminowały Go z tej działalności.  Obecnie prowadzi je  i zaprasza prelegentów proboszcz parafii ks. Piotr Wowry.

Ze spotkań prowadzone są zapisy. Archiwizowane są listy obecności i fotografie. Z każdego spotkania na stronie internetowej parafii zamieszczana jest relacja tekstowa i fotografie. 

 

2016 r.

Spotkanie emerytów z policjantem wydziały Ruchu Drogowego Policji w Cieszynie

 

2015 r.

121 spotkanie emerytów – 8 grudzień 2015 r.

Adwentowe nabożeństwa dla seniorów

120 spotkanie emerytów – 10 listopad 2015 r.

119. spotkanie emerytów – 13 październik 2015 r.

Spotkanie emerytów 07.05.2015 r.

115. Spotkanie Emerytów

114 spotkanie emerytów – 12 marzec 2015 r.

113 spotkanie emerytów – 19 luty 2015 r.

112 spotkanie emerytów – 15 styczeń 2015 r.

 

 

 

Facebook