CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

PTEw - spotkanie z zespołem redakcyjnym i autorami „Pamiętnika Ustrońskiego” tom 21

Do tradycji już należy, że lutowe spotkanie poświecone jest zawsze zaprezentowaniu kolejnego wydania „Pamiętnika Ustrońskiego”, którego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ustronia. Tym razem dotyczyło ono  21-go tomu.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego omówienia przez Michała Pilcha zamieszczonych w Pamiętniku artykułów. W omówieniu przedstawiono co zawiera kolejny artykuł i kto jest jego autorem.

Prezentowany 21 tom zwiera 16 opracowań, które napisało 12 autorów.

Wydany tom jest także poświęcony100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na archiwalnej fotografii Ustronia znalazł się tekst dotyczący tamtych wydarzeń:

„Przełożony gminy Paweł Lipowczan powitał obecnych i zagaił posiedzenie.

Nasamprzód zaznaczył (…), że na mocy manifestu cesarskiego z dnia 16 października 1918 r. objęła Rząd naszego kraju [Śląska Cieszyńskiego] Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego, ogłaszając przynależność tego kraju do zjednoczonej, wolnej, niepodległej Polski. Na wezwanie tego Rządu stawił się przełożony gminy w dniu 4 listopada 1918 r. w Cieszynie i złożył tam razem z innymi burmistrzami gmin śląskich ślubowanie Rządowi.

W drugiej części spotkania Prezes TMU Bożenna KUBIEŃ w  pokazie multimedialnym zaprezentowała archiwalne fotografie zamieszczone w wydawnictwie. Ta część spotkania była zatytułowana „Pooglądajmy i powspominajmy”. W tej części spotkania obecni na spotkaniu autorzy uzupełniali relacje prelegentki.

Relację  uzupełniają fotografie: ze spotkania, oraz 2 fotografie archiwalne:  pierwsza przedstawia warsztat kołodziejski Józefa Pilcha (okres międzywojenny), oraz fotografia z lipca 1939 roku na której jest pierwszy dom wypoczynkowy „Pokój” w Ustroniu Jaszowcu.

Spotkanie spotkało się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym frekwencja oraz to, że uczestniczyło w nim sporo osób nie tylko z Ustronia.

Michał Pilch

Facebook