CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

PTEw - MARCIN LUTER I JEGO CZASY

     Dnia 17 października odbyło się kolejne spotkanie ustrońskiego oddziału PTEw. W przededniu jubileuszu 500 lat Reformacji zaproszony gość - dr Łukasz Barański wygłosił pt. "Marcin Luter i jego czasy.

W ramach wykładu prelegent przedstawił splot przyczyn historycznych, które doprowadziły w XVI wieku do wybuchu Reformacji. Do najważniejszych, obok narastającego kryzysu kościoła , można zaliczyć uwarunkowania polityczne w cesarstwie, kryzys społeczny obejmujący masy chłopskie, humanizm i nominalizm  na uniwersytetach, późnośredniowieczny nurt mistyki nadreńskiej, koncyliaryzm i oczywiście wynalazek druku. Jednak Reformacja nie była jedynie splotem korzystnych okoliczności, lecz również efektem działania charyzmatycznych jednostek - reformatorów z Marcinem Lutrem  na czele. Prezentując postać wittenberskiego Reformatora  dr Barański skupił się na przełomowych momentach w życiu Lutra, które miały kluczowe  znaczenie dla jego  późniejszej kariery reformatora. Na koniec prelegent przybliżył zebranym codzienne aspekty życia Marcina Lutra, prezentując fragmenty jego listów i tzw. mów stołowych, które stanowią również ciekawe źródło do dziejów Reformacji XVI wieku.

 

Tekst: dr Łukasz Barański

Zdjęcia: Michał Pilch

Facebook