*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

   

 

 

                 Pokoje gościnne

       

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Prezentacja konfirmanów w ustrońskiej parafii.

W niedzielę 15 maja w kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu oraz kościele ap. Mateusza w Ustroniu-Polanie odbyła się prezentacja tegorocznych konfirmantów.
Młodzież przez cały okres przygotowawczy uczestniczyła w nabożeństwach, spotkaniach konfirmacyjnych, młodzieżowych, lekcjach religii i posiadła wiedzę z podstaw wiary chrześcijańskiej, którą zaprezentowała w czasie nabożeństwa.
W niedzielę 29 maja 2022 r. o godz. 10:30 w kościele ap. Jakuba St. w Ustroniu do konfirmacji przystąpi 49 młodych ludzi, wyznając swoją wiarę Bogu i zaufanie że drogi którymi ich prowadzi, są zawsze najlepsze.
Facebook