*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

                    

*************************************************************

 

 

 

              Nowy numer Głosu Parafialnego             

 

       Kondolencje i podziękowania 

         śp. ks. radca Piotr Wowry

 

 

 Apel o wsparcie rehabilitacji Piotra

            policjanta z Ustronia

 

                 Pokoje gościnne

 

           Ołtarz Naszej Małej Ojczyzny

 

 

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Odszedł do Pana proboszcz naszej parafii ks. radca Piotr Wowry

Z głębokim żalem w sercu informujemy, że dziś 07.10.2020 r. nad ranem  odszedł do Pana nasz proboszcz ks. radca Piotr Wowry. Ukochany mąż, brat, przyjaciel. Ten który ufał Bogu w każdej sytuacji i zawsze widział w drugim człowieku swojego bliźniego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 10.10.2020 r. w kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu, o godzinie pogrzebu poinformujemy w najbliższym czasie.

 

Ksiądz Piotr Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 1963 roku. Po studiach teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na księdza w dniu 13 grudnia 1987 roku w Świętochłowicach, przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego.

Po wikariacie w parafii Św. Trójcy w Warszawie (1987-1990) i w Ustroniu (1990-1993), został w Ustroniu najpierw proboszczem pomocniczym (1993-2007), a następnie w roku 2007 wybrany proboszczem parafii ewangelickiej w Ustroniu.

W latach 2007 - 2016 radca diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej. Członek Synodu Kościoła XIV kadencji. W 2016r. został wybrany na radcę Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Ks. Piotr Wowry był inicjatorem i Prezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta w Ustroniu, zrzeszającego osoby niepełnosprawne.

Ks. Piotr Wowry od 2007 r. był v-ce prezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu. Wspierał ekumeniczne działania na rzecz jedności chrześcijan, w szczególności dialogu katolicko- luterańskiego na terenie miasta, powiatu i regionu poprzez organizowanie nabożeństw ekumenicznych, uroczystości patriotycznych, prelekcji, wystaw, licznych koncertów.

Ks. Piotr Wowry zajmował się także nauczaniem młodzieży . Był współautorem książek do lekcji religii.

Za działalność na rzecz drugiego człowieka, w roku 2018, odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.

Śp. ks. Piotr Wowry pozostawił żonę Karinę i całą ustrońską parafię.

Facebook