*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

                    

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

       Kondolencje i podziękowania 

         śp. ks. radca Piotr Wowry

 

 

 Apel o wsparcie rehabilitacji Piotra

            policjanta z Ustronia

 

                 Pokoje gościnne

 

           Ołtarz Naszej Małej Ojczyzny

 

 

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Nowy sprzęt, nowe możliwości czyli coś dla ducha i coś dla ciała.

Nowy sprzęt, nowe możliwości.

 

W ramach projektu wspierającego pracę diakonijną w naszej parafii otrzymaliśmy dotację celową na zakup pieca konwekcyjno-parowego, który będzie wykorzystywany do zajęć kulinarnych w czasie spotkań z osobami niepełnosprawnymi należącymi do Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria – Marta, do zajęć z dziećmi oraz kreatywnymi paniami nalężącymi do koła diakonijnego „Samarytanin” z Ustronia. Sponsorami sprzętu była Diakonia Polska, darczyńcy z Niemiec, Ewangelickie Stowarzyszenia Maria-Marta oraz członkowie koła diakonijnego „Samarytanin” z Ustronia.

W poniedziałek 08.02.2021 r. odbyło się szkolenie kulinarne przygotowane przez kucharza i doradcę kulinarnego Dawida Domina, dotyczące efektywnego wykorzystania pieca.

Dziękuję sponsorom, paniom zaangażowanym w prowadzenie służby diakonijnej z prezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta panią Kariną Wowry na czele, wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom.

Chociaż czasy są trudne nie możemy stać bezczynnie, chociaż obowiązują nas różnego rodzaju obostrzenia przygotowujmy się i wyczekujmy momentu w którym znów będziemy mogli działać z pełną mocą.

„Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających.” Łk 12,27

Bądźmy aktywni w naszym oczekiwaniu, działajmy i bądźmy gotowi do działania na Bożą chwałę. Niech Bóg Wszechmogący błogosławi naszej służbie.

ks. Dariusz Lerch

Facebook