CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Nabożeństwo z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. I tak co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między świętem ap. Piotra a świętem ap. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, koncertach i innych spotkaniach. Dlatego też gromadziliśmy się w niedzielę 22. stycznia w kościele rzymsko-katolickim pw. św. Klemensa w Ustroniu, aby dać wyraz naszej jedności w Chrystusie, aby uwydatniać wszystko to co nas łączy.

W nabożeństwie uczestniczyli duchowni oraz wierni Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego m.in.  ks. Wiesław Bajger – proboszcz parafii pw. św. Klemensa, ks. Dariusz Lerch – wikariusz parafii ewangelickiej oraz pan Marcin Janik przewodniczący Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego.

Nabożeństwo uświetnił występ połączonych chórów: Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego oraz Chóru „Ave”.

         Każdego roku inny kraj wybiera hasło przewodnie i przygotowuje program Tygodnia Modlitw. Tegoroczne hasło zaproponowane zostało przez Chrześcijan z Niemiec i pochodzi z Drugiego Listu ap. Pawła do Koryntian:

"Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas".

Do czego?

Do pojednania się z Bogiem i drugim człowiekiem. Przynagla do wypełniania największego przykazania, czyli przykazania miłości. Przynagla do składania świadectwa swoim życiem i postępowaniem, swoimi słowami że dzięki Chrystusowi my wszyscy możemy nazywać się braćmi a przede wszystkim, możemy nazywać się dziećmi Bożymi.

xDL

Facebook