CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Kościół ap. Jakuba Starszego

 

Historia kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu jest ściśle związana z ruchem reformacyjnym na Śląsku Cieszyńskim. Hasła Reformacji docierały na te tereny już w pierwszej połowie XVI wieku. A za sprawą księcia cieszyńskiego Wacława Adama (1524 – 1579), który z wielkim entuzjazmem przyjął nowe wyznanie, śmiało można powiedzieć, iż Śląsk Cieszyński stał się w owym czasie wybitnie ewangelicki. Rozkwit Reformacji został nagle zahamowany z chwilą przejścia syna Wacława Adama na katolicyzm w roku 1611.

Dla ewangelików zaczyna się ciężki okres prześladowań zwany kontrreformacją. Pamiątką po tych smutnych czasach jest leśny kościół na zboczu Równicy (Kamień na Równicy), gdzie odbywały się potajemnie nabożeństwa ewangelickie w latach 1654 – 1709, póki nie uzyskano zezwolenia na budowę kościoła „z łaski” w Cieszynie w roku 1709.

Dopiero ogłoszenie patentu tolerancyjnego w roku 1781 było początkiem nowego okresu w historii ewangelicyzmu.

Na podstawie zezwolenia starosty hr. Jana Larischa z dnia 21 lipca 1783 roku wybudowano w Ustroniu tymczasowy budynek drewniany, w którym zaczęto odprawiać nabożeństwa ewangelickie dla 400 rodzin.

Pół wieku później (25. lipca 1835 roku), kiedy proboszczem parafii był  ks. Karol Kotsche, położono kamień węgielny pod budowę kościoła według planu budowniczego Jakuba Onderki ze Lwowa. 25. lipca 1838 roku dokonano poświęcania kościoła. Na skutek wielu ograniczeń kościół ten nie mógł mieć wejścia od ulicy oraz musiał być bez wieży, którą  dobudowano 30 lat później.

Organy zakupiono w roku 1842 r. w Polskiej Fabryce Organów w Brzezince na Górnym Śląsku,  był to polski oddział firmy Rieger.

Robotnicy hut w Ustroniu, Trzyńcu i Frydku, ustroniacy z pochodzenia, zakupili w 1883 r.  dla kościoła  ołtarz zaprojektowany przez architekta Ruprechta z Wiednia.

Obraz ołtarzowy „Ostatnia Wieczerza”  został namalowany przez wybitnego artystę Gyula Stetka ze Słowacji w 1883 r., a ufundowany przez rodzinę Cholewów z Ustronia Zawodzia.

Freski i obrazy w prezbiterium przedstawiające historie biblijne – namalowane zostały w latach 1831 – 1839 przez Eugena Schaeffera.

Do wyposażenia kościoła należą także ambona wykonana w stylu barokowym, datowana na rok 1850 oraz kielichy, dzbany cynowe i lichtarze pochodzące z XIX wieku.

Dzwony zostały odlane w 1923r. w Bochum w Niemczech i nazwane: Wiara, Nadzieja, Miłość.

Galeria

  
Facebook