CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

          Kalendarz adwentowy 2019

 

     Spotkanie noworoczne CHSM

 

 

 

 

 

               

 

 

 

  

 

          

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Koncert pasyjny chóru Echo

W niedzielę (4.03.2018 r.) w ustrońskim kościele odbył się koncert pasyjny pt. "Dar Krzyża" chóru mieszanego "Echo" z Zebrzydowic pod dyr. dr Jadwigi Sikory oraz mieliśmy także okazję usłyszeć wiersze autorstwa p.Beaty Sabath.

Chór Mieszany ,,Echo”, to zespół skupiający w swoich szeregach ludzi w różnym wieku i różnej profesji, których łączy wspólna pasja - umiłowanie śpiewu chóralnego. Chór Mieszany ,,Echo” został założony w Zebrzydowicach w roku 1937. Od marca 1995 roku do chwili obecnej Chór kontynuuje swoją działalność przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach.

Zespół wykonał muzykę dawną i współczesną, religijną i świecką kompozytorów polskich i obcych, muzykę ludową w opracowaniu artystycznym oraz kolędy. Chór uczestniczy aktywnie w życiu kulturalnym gminy, uświetniając swoim śpiewem wszystkie ważne i znaczące uroczystości kościelne, państwowe i okolicznościowe. Zespół prezentuje wysoki poziom artystyczny, czego potwierdzeniem są liczne dyplomy, wyróżnienia i nagrody uzyskiwane na różnego rodzaju przeglądach, konkursach i festiwalach chóralnych.

W 2017 r.roku obchodził Jubileuszu 80-lecia działalności artystycznej, Chór Mieszany ,,Echo” został odznaczony Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym nadaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie, za wybitną działalność organizacyjną i artystyczną w społecznym ruchu muzycznym. W 2007 roku Chór został laureatem Nagrody im. Stanisława Moniuszki za wybitne zasługi dla społecznego ruchu muzycznego. W 2008 roku Chór został laureatem Nagrody Powiatu Cieszyńskiego im. ks. L. Szersznika w Dziedzinie Kultury. W 2012 roku otrzymał Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Mieszanego ,,Echo” od 1977 roku jest dr Jadwiga Sikora.

W czasie niedzielnego koncertu usłyszeliśmy także improwizacje organowe w wykonaniu p. Arkadiusza Popławskiego.

Arkadiusz Popławski pochodzi z Raciborza. Jest wybitnym organistą, improwizatorem i akompaniatorem. Prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą. Od 2007 roku współpracuje artystycznie z Chórem Mieszanym ,,Echo” z Zebrzydowic. Od 2012 roku pełnił funkcję organisty Archikatedry we Fromborku. 

 

Facebook