CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Koncert Kolęd

W święto Epifanii (6 stycznia) w kościele ap. Jakuba St. w Ustroniu odbył się Koncert Kolęd.

 

Wystąpili:

Ustroński Chór Ewangelicki - pod dyr. Pawła Branca

Chór mieszany Polana-Dobka - pod dyr. Marioli Dyki

Zespół Soli Deo Gloria pod dyr. Justyny Śliwki i Doroty Twardzik

Zespół Dzwonków ze Skoczowa pod dyr. Doroty Podżorskiej

Facebook