*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

   

 

 

                 Pokoje gościnne

       

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Koncert Im Memoriam ks. Piotra Wowry

Festiwal Ekumeniczny organizowany już po raz siedemnasty przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne dzięki bogatemu i ambitnemu programowi, wzbudza zainteresowanie koneserów muzyki i sztuki, lecz uroczystość, która miała miejsce w ostatnią niedzielę, 27 czerwca w kościele ewangelickim w Ustroniu zgromadziła tak wiele zainteresowanych, że niemal w całości wypełnili oni największą świątynię w naszym mieście. Co wpłynęło na to, że tak wiele osób pragnęło uczestniczyć w tym wyjątkowym przedsięwzięciu? Otóż Koncert Główny festiwalu poświęcony był pamięci ks. radcy Piotra Wowry, proboszcza tej parafii, pełniącego z oddaniem tę służbę do śmierci 7 października ubiegłego roku, duszpasterza ustrońskiego zboru przez 30 lat, człowieka darzonego powszechnym szacunkiem, stanowiącego uosobienie dobroci, tolerancji i prawdziwej wiary.
Przybyłych gości powitał przewodniczący ChSE Łukasz Sitek, a byli wśród nich: Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kubicius oraz radni powiatowi Anna Suchanek i Stanisław Malina, z-ca burmistrza Ustronia Dorota Fijak, burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, Wójt Goleszowa Sylwia Cieślar, biskup Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago, Radca Synodu Kościoła ks. Marek Londzin, proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. Wiesław Bajger, oraz jego poprzednik ks. Antoni Sapota, a także kilkunastu księży obu wyznań.
Niemal dwugodzinną uroczystość rozpoczęto Koncertem Głównym In Memoriam śp. ks. Piotra Wowry, który wykonała znakomita, ciesząca swymi występami melomanów w kraju i za granicą Artis Symphony Orchestra, w której występuje 35 muzyków oraz 7 wokalistów pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna, wybitnego muzyka multiinstrumentalisty i dyrygenta zamieszkałego w Goleszowie. Licznie zebrani goście mogli wysłuchać m.in. najczęściej wykonywaną arię Jana Sebastiana Bacha, znany „Obój Gabriela” Ennio Morricone, który zagrała solo Wiktoria Grudzińska. Orkiestra wykonała też utwory ustrońskiego kompozytora Jana Sztwiertni, a wśród nich na skrzypcach zaprezentowała się Natalia Pieszka, zaś pieśni żydowskie zaśpiewali w duecie Marta Kaczmarczyk i Filip Hauptmann. Zróżnicowany repertuar i mistrzowskie wykonanie zauroczyły licznie zebranych słuchaczy.
Program całej uroczystości był bardzo bogaty i zróżnicowany, a modlitwy oraz przemówienia gości wiązały utwory muzyczne. Na wstępie wystąpił gospodarz parafii proboszcz administrator ks. Dariusz Lerch, który zadał pytanie czym jest Kościół, parafia i zbór i co powinniśmy robić, aby kościół był mocny, taki jaki był w swoich początkach. Otóż jedyną prawdziwą miarą siły kościoła jest to, co Pan Jezus uznał za najważniejsze, ponieważ to on jest budowniczym kościoła, a słowa apostoła Piotra: „Tyś jest Chrystus, syn Boga żywego” oznaczają punkt odniesienia do pomiaru wielkości Kościoła.
Ks. Wiesław Bajger poproszony o wspomnienie powiedział, że ks. Piotr był bardzo dobrze znany we wspólnocie katolickiej, wymieniając wszystkie wspólne poczynania jak nabożeństwa i koncerty ekumeniczne, a najlepszym przykładem współpracy była w ramach projektu europejskiego kompleksowa renowacja obu kościołów. Proboszcz parafii katolickiej podziękował za jego świadectwo życia i wiarę oraz za piękny przykład szacunku do innych.
Patron tej uroczystości ks. Piotr Wowry był nie tylko obecny duchem, ale dzięki materiałom archiwalnym zaprezentowano kilkuminutowy film, w którym ksiądz nawiązywał do słów ewangelisty Jana: „Aby wszyscy byli jedno, jak ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie”. Ta jedność jest darem, ale także powinnością.
Po uczczeniu pamięci śp. księdza proboszcza minutą ciszy nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej jego wieloletnią służbę, którą poświęcił słowem Bożym i modlitwą ks. bp Adrian Korczago, powołując się na słowa apostoła Pawła z Listu do Hebrajczyków: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie ich wiarę". Ks. Dariusz Lerch podziękował za służbę ks. Wowrego, stwierdzając: „Niech ta tablica zawsze nam przypomina o zadaniu, które otrzymał od naszego Pana każdy z nas: miłuj Boga i miłuj swojego bliźniego”.
Po następnych utworach muzycznych o zabranie głosu został poproszony Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek, który od lat wspiera poczynania festiwalowe. „Jesteśmy świadkami wspaniałego wydarzenia, wspaniałej duchowej uczty muzycznej. (…) Muzyka jest z nami od zawsze i będzie zawsze. Jeżeli ona jest obecna na całym świecie, to jakże mogłoby jej zabraknąć na tej ziemi, „zrodzonej z uśmiechu Boga”, na tej ziemi dobrych muzykalnych ludzi, ziemi która wydała wielu kompozytorów i artystów. Dziękuję za piękną uroczystość, a kiedy pójdziemy do domów to zachowajmy te dźwięki, a nasze serca niech wypełnią się tą muzyką zgodnie ze słowami Goethego „Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam ludzie dobre serca mają, bo ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.
Po wspólnym śpiewie ukochanej pieśni, hymnu cieszyniaków „Ojcowski dom” nastąpiło otwarcie Muzeum im. ks. radcy Piotra Wowry.
Tekst: Lidia Szkaradnik (Gazeta Ustrońska)
Zdjęcia: Szymon Brodacki
Facebook