CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Jubileusz 100. urodzin naszego parafianina

27. sierpnia nasz parafianin z Goleszowa Równi – Jan Kubok obchodził swoje 100. urodziny. Z tej okazji do jubilata przybyły liczne  delegacje , min.  proboszcz Parafii ks. Piotr Wowry. 

Pan Jan  mieszkał na Gojach (dom rodzinny, wybudowany przez ojca solenizanta istnieje do dnia dzisiejszego), kształcił się w gimnazjum matematyczno-przyrodniczym w Cieszynie na placu Londzina, a potem po reformie szkolnictwa w liceum matematyczno-fizycznym, gdzie zdał maturę w maju 1939 roku. W sierpniu 1939 r. otrzymał wezwanie do odbycia służby w junackich obozach pracy – pracował przy budowie drogi w dolinie Kościeliskiej, a potem kopał rowy przeciwczołgowe.

W czasie wojny wpierw uciekł przed wojskami niemieckimi w stronę polskiej granicy wschodniej, a po wkroczeniu wojsk rosyjskich na teren Polski - powrócił do Ustronia. Radość z przybycia w rodzinne strony nie trwała długo. 20 kwietnia 1940 r. został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Następnie przeniesiono go do obozu koncentracyjnego w Gusen, który był obozem karnym obozu koncentracyjnego Mauthausen. Pod koniec lutego 1940 roku został zwolniony z obozu i rozpoczął pracę w Wiedniu, w zakładach wojskowych „Siemens Und Halske”, a następnie w zakładach Simensa w Babenberg (w okolicy Norymbergii).

Po wojnie pan Jan zostaje zatrudniony w Kopalni „Wujek”, jako pracownik fizyczny. Uzupełnił swoją wiedzę (technikum, studia, kursy), awansował i ostatecznie swoją zawodową pracę zakończył na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”. W trakcie pracy zawodowej angażował się w pracę społeczną działając w różnych organizacjach m.in. w LOK, w redakcji gazety „Rębacz” oraz w PTTK. W latach 80. minionego stulecia wybudował dom w Goleszowie Równi, angażując się jednocześnie m.in. w pracę społeczną przy budowie gazociągu w tej części Goleszowa.

Solenizantowi składamy najserdeczniejsze życzenia:

niech Boża łaska i moc podtrzymuje Cię,

a Boże oko patrzy na Ciebie,

Boża ręka niechaj Cię zawsze ochrania,

Boże błogosławieństwo  niech spoczywa

 na dalszym Twoim życiu i czyni je pięknym.

 Niech Bóg prowadzi Cię  w zdrowiu i miłości   

Facebook