CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Ustroniu

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest organizowane wspólnie przez kościelne organizacje charytatywne. Już po raz osiemnasty prowadzą je razem Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Od dziewięciu lat w akcji uczestniczy także Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Podczas akcji rozprowadzane są świece wigilijne. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom: całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie, a także zorganizowane formy letniego wypoczynku. Akcja ma pomagać w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wpisywać się w ochronę najmłodszych przed marginalizacją w życiu społecznym. Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku ok. 11 tys. świec, które można nabyć m.in. w parafiach ewangelickich.

W Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu przy współpracy z Diakonią Cieszyńską w pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia br. uroczyście przeżywaliśmy nabożeństwo inaugurujące akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2017 – Świeca Wigilijna 

Tegoroczna akcja, która odbywała się pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno” podkreślała znaczenie miłosierdzia, które jest szczególnym rodzajem miłości – współczuciem, życzliwością i okazaniem pomocy potrzebującemu bez względu na wyznanie, pochodzenie czy pozycję społeczną. Miłosierdzie jest cechą Boga, ale także oznaką odpowiedzi człowieka na wezwanie do naśladowania bezgranicznego Bożego miłosierdzia wobec bliźnich w potrzebie, byciem, na co dzień Miłosiernym Samarytaninem.  

W uroczystym nabożeństwie połączonym ze Spowiedzią i Komunią Świętą uczestniczyli: ks. bp sen. Paweł Anweiler, Dyrektor Diakonii Wanda Falk, Dyrektor „Caritas” Diecezji Bielsko - Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego ks. Ignacy Czader, W nabożeństwie uczestniczył również Przewodniczący Rady Miasta Ustroń p. Artur Kluz.

Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia i śpiewu dzieci z zespołu Joy pod kier. diak. Urszuli Śliwki. Słowo przywitania do zgromadzonych przekazał ks. Piotr Wowry – proboszcz parafii, który poprowadził liturgię wstępną wraz z ks. Dariuszem Lerchem.  

Kazanie wygłosił bp Paweł Anweiler. Po kazaniu słowo pozdrowienia do licznie zgromadzonych parafian i gości wypowiedzieli:  dyr. Wanda Falk oraz ks. Ignacy Czader.

Po nabożeństwie w sali parafialnej odbyło się okolicznościowe spotkanie wraz z osobami z Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta.

Facebook