CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Gwiazdka dla dzieci oraz jubileusz 25. lat działalności Zespołu "Joy"

Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. J 8,12

W 2. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego (26.12.2016 r.), w wypełnionym po brzegi kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu, przeżywaliśmy szczególne nabożeństwo. Rozważaliśmy Słowo Boże, mówiące o prawdziwej światłości która przyszła na świat, Jezusie Chrystusie naszym Zbawicielu. Wspólnie śpiewaliśmy tak bliskie sercu kolędy, w których prowadził nas „odmłodzony” zespół Soli Deo Gloria oraz dziękowaliśmy Bogu w modlitwach, za wszystko czym nas obdarza każdego dnia.

Nabożeństwo wzbogacił występ wokalno-muzyczny dzieci ze Szkółki Niedzielnej, które na nowo wlały w nasze serca ten szczególny nastrój Świąt Godowych.

W czasie nabożeństwa dziękowaliśmy także za 25 lat działalności zespołu „Joy”, prowadzonemu przez diak. Urszulę Śliwkę. Na przestrzeni tych lat, zespół występował w szkołach, kościołach, amfiteatrach, szpitalach, domach opieki, w cieszyńskim teatrze, w Bielskim Centrum Kultury. Słowa podziękowania i życzenia Bożego prowadzenia na kolejne lata złożył Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej ks. bp dr Adrian Korczago oraz przedstawiciele ustrońskiej parafii: ks. Dariusz Lerch, pani Halina Szarowska - prezes Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego i pan Edward Markuzel - kurator parafii.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i poświęcony czas, niech wszechmogący Bóg wam błogosławi, abyście nadal mogli dzielić się swoimi talentami, Bogu na chwałę a Kościołowi ku pożytkowi.

Facebook