CMENTARZ PARAFIALNY

**************************************************************

 

 

 

 

 

                    

          

 

 

 

 

 

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

FILIAŁY: POLANA I DOBKA

14.01.2018 r. 2. Niedziela po Epifanii

 

Hasło

tygodnia:

 

Zakon został nadany przez Mojżesza,

łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.

J 1,17

 

Zapraszamy w najbliższą niedzielę na nabożeństwa słowa:

- Dobka godz. 8:30

- Polana godz. 10:00

 

Zapraszamy do udziału w następujących spotkaniach:

- poniedziałek

godz. 16:00

Spotkanie modlitewne

- środa

 

godz. 16:30

godz. 18:30

Godzina biblijna

- spotkanie z Biblią (Ustroń)

- piątek

 

 

godz. 13:45

godz. 16:00

godz. 17:00

- próba chórku dziecięcego

- nauki konfirmacyjne

- spotkanie młodzieży

- sobota

godz. 16:00

- próba SDG (Ustroń)

 

- Z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zapraszamy do udziału w uroczystym nabożeństwie ekumenicznym, które odbędzie się w niedzielę 21 stycznia o godzinie 16:00 w naszym kościele. Kazanie wygłosi ks. prof. Józef Budniak – referent do spraw ekumenizmu Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Po nabożeństwie odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Estrada Regionalna Równica.

 

- We wtorek 23.01. godz. 17:30 spotkanie organizacyjne w sprawie wycieczki parafialnej na Maltę.

 

- W niedzielę (28.01.) po nabożeństwie porannym o godz. 8:30 odbędzie się Zgromadzenie Parafialne.

 

- Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego na pracę diakonijną w naszej parafii w tym celu w rozliczeniu podatkowym w rubryce cel szczegółowy należy wpisać numer KRS Diakonii: 0000260697 z dopiskiem ECAL w Ustroniu.

 

- Przypominamy o uregulowaniu składki kościelnej za miniony rok oraz należności za miejsce na cmentarzu

 

Są osoby które pragną zawrzeć święty związek małżeński:

Arkadiusz Szarzec, syn Jana i Wandy zd. Herda, zam. Ustroń ul. Orłowa, kawaler wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, pragnie poślubić Annę Roman, córkę Krzysztofa i Marzeny zd. Bahrij, zam. w Bytomiu, pannę należącą Zboru Centrum Chrześcijańskiego Kanaan. Ślub odbędzie się w sobotę 20 stycznia o godz. 13:00 na terenie parafii ewangelickiej w Jaworzu.

Facebook