*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

*************************************************************

 

 

 

   

 

 

                 Pokoje gościnne

       

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

FILIAŁY: POLANA I DOBKA

07.08.2022r. – 8. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia: Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8-9

 

  • Za tydzień w Niedzielę 14 sierpnia 2022r. zapraszamy na NABOŻEŃSTWA SPOWIEDNIO-KOMUNIJNE:

         - DOBKA g. 8.30

         - POLANA g. 10.00

  • Zapraszamy wszystkie dzieci na Dni Dobrej Nowiny w Ustroniu Polanie, które odbywać się będą od czwartku do soboty (11-13.08.2022). W programie m. in.: poznawanie ciekawych biblijnych historii, wspólna modlitwa, śpiew, prace plastyczne, zabawy integracyjne, posiłek. Zajęcia będą się odbywały w czwartek i piątek w g. 16.00-19.00, a w sobotę zaplanowana jest rodzinna wycieczka w g. 9.00-13.00.
  • W niedzielę 4 września 2022r. po nabożeństwie głównym w Ustroniu odbędzie się Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, w czasie którego zostaną wybrani delegaci do Synodu Diecezji Cieszyńskiej. W kancelarii parafialnej w Ustroniu znajdują się wzory zgłoszeń kandydatów. Termin zgłaszania kandydatur mija w niedzielę 21.08.

 

14.08.2022r. – 9. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia: Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Łk 12,48

 

  • Za tydzień w Niedzielę 21 sierpnia 2022r. zapraszamy na NABOŻEŃSTWA SŁOWA BOŻEGO:

         - DOBKA g. 8.30

         - POLANA g. 10.00

  • W niedzielę 4 września 2022r. po nabożeństwie głównym w Ustroniu odbędzie się Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, w czasie którego zostaną wybrani delegaci do Synodu Diecezji Cieszyńskiej. W kancelarii parafialnej w Ustroniu znajdują się wzory zgłoszeń kandydatów. Termin zgłaszania kandydatur mija w niedzielę 21.08.
  • Otwarta jest lista ofiar na renowację witraża i wymianę okna w kościele ap. Mateusza w Ustroniu Polanie. Za każdy dar składamy serdeczne: Bóg zapłać!
  • Dziś (14.08) o godz. 19.00 w kościele rzymskokatolickim pw. Św. Klemensa w Ustroniu w ramach XVIII Festiwalu Ekumenicznego odbędzie się koncert Chóru „Sonata” oraz Miejskiej Orkiestry Dętej z miasta Kalety.
  • Parafia E-A w Goleszowie zaprasza do udziału w 237. pamiątce poświęcenia kościoła 15 sierpnia 2022 r. O godz. 8:30 rozpocznie się poranek pieśni i muzyki religijnej z udziałem Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego. O godz. 10:30 uroczyste nabożeństwo, podczas którego Słowo Boże zwiastować będzie ks. Paulina Hławiczka-Trotman z Wielkiej Brytanii.

Zapraszamy na cotygodniowe spotkania, które odbywają się w Polanie:

Poniedziałek g. 19.00 – próba chóru mieszanego

Środa g. 16.30 – godzina biblijna

Piątek g. 7.00 – wyjazd na wycieczkę chóru do Legnicy (6.45 zbiórka na  parkingu przy kościele ap. Mateusza)

Facebook