*****************************************************************

CMENTARZ PARAFIALNY

                    

*************************************************************

 

       Kondolencje i podziękowania 

         śp. ks. radca Piotr Wowry

 

 

                     Niedziela Wieczności

 

 

 Apel o wsparcie rehabilitacji Piotra

            policjanta z Ustronia

 

                 Pokoje gościnne

 

           Ołtarz Naszej Małej Ojczyzny

 

 

 

               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                          

  

 

              Darmowy licznik odwiedzin

 

 

 

 

Ewangelizacja adwentowa w Polanie

Co roku w czasie adwentu w filiale Polana obywa się Ewangelizacja Adwentowa. Tegoroczna edycja obyła się w dniach 13-15.12.2019 r., gromadząc każdego dnia niespełna 50 osób. Spotkania prowadził ks. Michał Matuszek, opiekun filiałów w Dobce i Polanie. Zaproszonym gościem specjalnym i kaznodzieją był ks. prof. Marek Jerzy Uglorz, biblista, kierownik Katedry Nowotestamentowej i Języka Greckiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT), autor bloga Śląsk – Mój Ogród Życia. Zaprezentował temat: Anioł stróż dba o nasze życie, duchowy rozwój i drogę życia. Sięgając do Biblii mówca

przedstawił wiele barwnych postaci Starego i Nowego Testamentu, których prowadził posłaniec Boży – anioł. Konfrontował te sytuacje z codziennym życiem chrześcijanina i wartościami, jakie mają go cechować oraz wyborami, których dokonuje naśladowca Mistrza z Nazaretu. Inspirując słuchaczy do poprawy jakości życia i podejmowaniu niełatwych decyzji, próbując zawsze być blisko Boga, który nas bezgranicznie kocha. Oprawę muzyczną zapewniła członkini chórku dziecięcego grą na flecie, orkiestra misyjna z Wisły i chór mieszany Polana-Dobka. Ewangelizacja zakończyła się nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele ap. Mateusza oraz spotkaniem rodzinnym przy stołach.

Facebook